Gå til hovedindhold

Vil du på stranden?

Er der livredder på stranden? Er badevandet rent? Her på siden kan du tjekke en lang række ting, inden du tager på stranden.

 • Læs op

Indhold

  Skal du på stranden? Så husk at tjekke badevandskvaliteten, før du tager ud at bade. Det kan du gøre på badevand.dk eller via badevands-app’en, hvor du altid kan se de nyeste prognoser for badevand og vandkvalitet.

  Se badevandsudsigten på badevand.dk

  Vi har badevandsprofiler for 20 strande i Aarhus Kommune. Profilerne beskriver badeområderne med særligt fokus på sundheden. 

  TrygFondens livreddere er i skolernes sommerferie på strandene Den Permanente og Moesgård samt Havnebadet på Aarhus Ø. 

  Derudover er de fleste strande forsynet med redningsposter. 

  Det er en god idé at tjekke badevandsudsigten, inden du tager hjemmefra – på web eller app. Her kan du se prognoser for vandkvaliteten, vejret og strømforholdene ved de østjyske strande. 

  Grønne flag signalerer god kvalitet – røde flag viser, vi fraråder badning.

  Se badevandsudsigten på badevand.dk

  Du kan også downloade badevands-app'en til både IOS og Android.

  Badevandet har høj kvalitet ved stort set alle strande i Aarhus Kommune, men forureninger med fx alger og spildevand kan ødelægge fornøjelsen enten permanent eller akut. Derfor kontrollerer vi badevandet hver uge i badesæsonen, som løber fra 1. juni til 1. september. 

   

  Kontrol af badevand

  Vi måler badevandskvaliteten ud fra analyser, der viser, om der er E.coli og Enterokokker i vandet. Det er tarmbakterier fra varmblodsdyr (inkl. mennesket). Konstaterer vi bakterierne, er det et tegn på, at vandet er forurenet med spildevand. 

  Hvis vandet er forurenet, fjerner vi forureningen eller oplyser straks, at vi fraråder badning. Det sker via facebooksiden Natur og Miljø i Aarhus og badevand.dk. Vi melder ud igen, når vi har fundet kilden til forureningen, og vandkvaliteten igen er i orden.

  Forstå analyseresultaterne

  Badevandskvaliteten bliver vurderet på baggrund af målinger fra de fire seneste år, dvs. på mindst 16 prøver. Indholdet af E-colibakterier og Intestinale enterokokker klassificeres i fire niveauer: udmærket kvalitet, god kvalitet, tilfredsstilende kvalitet og ringe kvalitet. Ved ringe kvalitet fraråder vi badning.

  Grænseværdierne

  Tabellen viser maksimumgrænsen for indholdet af de bakterier, vi måler efter.

   

    Udmærket 

    God

    Tilfredsstillende 

    Ringe 

    SALTVAND

   

   

   

   

    E. Coli

      250*

    500*

      500**

    >500**  

    Enterokokker  

      100*

    200*

      185**

    >185**

   

   

   

   

   

    FERSKVAND

   

   

   

   

    E. Coli

      500*

    1000* 

      900**

    >900**

    Enterokokker

      200*

    400* 

      330**

    >330**

  *) Skal overholdes i 95 % af tiden
  **) Skal overholdes i 90 % af tiden

  Målingerne angives som antal bakterier i 100 ml vandprøve.

  Du skal selvfølgelig ikke bade, hvor der er badeforbud, mens ellers fraråder vi generelt at bade:

  • I og omkring å-udløb
  • I og omkring regnvandsudløb
  • I havne og lystbådehavne
  • Ved algeopblomstring
  • Hvis vandet lugter
  • Hvis vandet er misfarvet. 

  Efter kraftig regn skal du ikke bade ved kloakudløb. Normalt ledes der kun renset spildevand ud i mængder, der ikke giver problemer. Men i forbindelse med kraftig regn kan spildevandssystemet ikke rumme alt vandet, og derfor udledes der urenset spildevand. 

  På kortet kan du se strande, hvor vi fraråder at bade.

  Selvom vandkvaliteten generelt er god, skal du være opmærksom på, at der kan opstå masseforekomster af mikroskopiske alger i vandet. 

  Alger er planter, der svæver frit i vandet. På en varm sommerdag kan de blomstre op, så det fx kan se ud som om, der er grøn maling i vandet. Andre alger kan klumpe sammen i tykke lag på overfladen, mens andre danne skum, når de bliver skyllet op på stranden. 

  De fleste alger er helt uskadelige, og de få giftige alger er som regel harmløse, da giftstofferne fortyndes i vandet. Men under store opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré. Derfor fraråder vi at bade i misfarvet eller uklart vand.

  Vi følger udviklingen i algerne, men du kan også selv tage visse forholdsregler:

  • Se efter, om vi fraråder badning
  • Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine tæer, når du står i vand til knæene
  • Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller opblomstringer – heller ikke selvom vandet er mere klart længere ude

   

  Sidst opdateret: 22. april 2024