Vil du ud at fiske?

Du kan frit fiske i en lang række kommunale ferske vandløb, åer og søer - bare du retter dig efter de gældende regler. I de øvrige vandløb, åer og søer skal du have den enkelte grundejers tilladelse til at fiske. Du skal derfor sikre dig, at du holder dig inden for de på kortene viste områder, når du fisker fra de kommunale arealer.

Du kan også melde dig ind i en lystfiskerforening, som allerede har aftaler med en række grundejere om fiskeretten.

Se liste med lystfiskerforeninger:

Aarhus Lystfiskerforening (ALF) har bl.a. fiskevande i Aarhus Å og Giber Å

Brabrand Lystfiskerforening (BLF) har bl.a. fiskevand i Lyngbygård Å, Aarhus Å og Brabrand Sø. 

 

Alle mellem 18 og 65 år skal have det lovpligtige lystfiskertegn og følge de gældende bestemmelser om blandt andet mindstemål, fredningstider m.m. 

Læs om mindstemål og fredningstider.

Lystfiskertegnet indeholder det fiskerinummer, som du sammen med legitimation skal have med, når du tager ud at fiske. Hvis du bliver kontrolleret, skal du oplyse nummeret og vise ID.

 

Når du vil ud at fiske, skal du naturligvis overholde de gældende regler:

  • Alle mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt lystfiskertegn, som de skal have med.
  • Aarhus Kommune kan med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.
  • Du må kun bruge traditionelle lystfiskerimetoder og -redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med én til to stænger pr. lystfisker.
  • Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må du ikke bruge agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.
  • Du må ikke forfodre.
  • Du må ikke bruge fiskegrej af bly.
  • Du må ikke efterlade knækkede fiskesnører eller andet affald.
  • Lystfiskeri fra båd eller lignende er kun tilladt på de viste områder af Brabrand Sø og Solbjerg Sø (se kortet).
  • Der er ikke adgang over dyrkede eller indhegnede arealer.
  • Du må ikke beskære eller beskadige vegetationen. Derfor må du ikke færdes i rørsump og rørskov, ligesom du skal undgå nedslidning af søbredder og åbrinker m.v.

Du må fiske frit i saltvand og dermed i hele Aarhusbugten, hvis du har det lovpligtige lystfisketegn og overholder fiskerilovens bestemmelser.

Der er særlige regler for Aarhus Havn

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler omkring Aarhus Havn.