Gå til hovedindhold

Vil du ud at fiske?

Inden du griber fiskestangen, skal du kende reglerne for lystfiskeri i de offentlige vandløb, søer, bugten og i havnen.

 • Læs op

Indhold

  Du kan frit fiske i en lang række kommunale ferske vandløb, åer og søer - bare du retter dig efter de gældende regler. I de øvrige vandløb, åer og søer skal du have den enkelte grundejers tilladelse til at fiske. Du skal derfor sikre dig, at du holder dig inden for de på kortene viste områder, når du fisker fra de kommunale arealer.

  Du kan også melde dig ind i en lystfiskerforening, som allerede har aftaler med en række grundejere om fiskeretten.

  Lystfiskerforeningen AROS har blandt andet fiskevande i Aarhus Å, Giber Å, Lyngbygård Å og Brabrand Sø.

  Besøg lystfiskerforeningen her

   

  Alle mellem 18 og 65 år skal have det lovpligtige lystfiskertegn og følge de gældende bestemmelser om blandt andet mindstemål, fredningstider m.m. 

  Læs om mindstemål og fredningstider.

  Lystfiskertegnet indeholder det fiskerinummer, som du sammen med legitimation skal have med, når du tager ud at fiske. Hvis du bliver kontrolleret, skal du oplyse nummeret og vise ID.

   

  Køb lystfisketegnet på fisketegn.dk

  OBS! I Egå Engsø frarådes hjemtagelse af fisk grundet mindre forekomster af PFOS. Det er ufarligt at fange, håndtere og genudsætte fisk i søen, hvorfor fiskeri fortsat kan udøves.

  Når du vil ud at fiske, skal du naturligvis overholde de gældende regler:

  • Alle mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt lystfiskertegn, som de skal have med.
  • Aarhus Kommune kan med øjeblikkelig virkning stoppe et fiskeri, indføre skærpede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.
  • Du må kun bruge traditionelle lystfiskerimetoder og -redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med én til to stænger pr. lystfisker.
  • Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må du ikke bruge agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.
  • Du må ikke forfodre.
  • Du må ikke bruge fiskegrej af bly.
  • Du må ikke efterlade knækkede fiskesnører eller andet affald.
  • Lystfiskeri fra båd eller lignende er kun tilladt på de viste områder af Brabrand Sø og Solbjerg Sø (se kortet).
  • Der er ikke adgang over dyrkede eller indhegnede arealer.
  • Du må ikke beskære eller beskadige vegetationen. Derfor må du ikke færdes i rørsump og rørskov, ligesom du skal undgå nedslidning af søbredder og åbrinker m.v.

  Du må fiske frit i saltvand og dermed i hele Aarhusbugten, hvis du har det lovpligtige lystfisketegn og overholder fiskerilovens bestemmelser.

  Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler omkring Aarhus Havn.

  Lær dem at kende her

  På kortet kan du se, hvor det er tilladt at fiske både på Aarhus Ø og på Erhvervshavnen.

  Se et kort over fiskesteder på Aarhus Havn

  Aarhus Havn (erhvervshavnen)

  Det er Aarhus Havn, der regulerer lystfiskeri fra erhvervshavnens arealer. Lystfiskeri er generelt ikke tilladt på Aarhus havn.

  Fra 1. juli 2004 blev der indført skærpede sikringsregler i havne med international trafik, og derfor er visse områder på Aarhus havn lukket for publikum. Det betyder bl.a., at lystfiskere ikke må færdes inden for havnens sikringsområder.

  I erhvervshavnen er det kun tilladt at fiske fra Østmolen i den sydlige del af havnen. Derudover er lystfiskeri tilladt på en kajstrækning langs Sydhavnsgade og på den yderste kaj på Mellemarmen. Lystfiskerne skal respektere skilte på havnens område og efterkomme alle anvisninger fra Aarhus Havns personale. Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må ikke besværliggøre arbejdet eller adgangen for Aarhus Havns personale eller havnens øvrige brugere.

  Aarhus Ø

  Det er Aarhus Kommune der regulerer lystfiskeri fra arealerne på Aarhus Ø. Lystfiskerne bidrager positivt til livet på havnen, og lystfiskerne er velkomne. Det gælder også under hele anlægsprocessen på Aarhus Ø. Mens der bygges, kan adgangen til vandet dog midlertidigt være spærret ud for enkelte byggepladser af sikkerhedshensyn. Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må ikke besværliggøre arbejdet på byggepladser eller adgangen hertil for arbejdere eller områdets øvrige brugere.

  Fredningsbælte

  Fiskeristyrelsen har indført et fredningsbælte omkring udmundingen af Aarhus Å, hvor fiskeri ikke er tilladt. På fiskeristyrelsen.dk kan du læse mere om reglerne for fiskeri i nærheden af fredningsområder. Fiskeri i fredningsbælter straffes med bøder.

  Fiskeristyrelsen.dk

  Generelt for fiskeri og færdsel

  Selvom vandet i havnen er blevet rent, kan enkelte fiskearter stadig indeholde for mange tungmetaller, som stammer fra bunden af havnen. Derfor anbefaler vi, at de bundlevende fisk som ål, skrubbe og andre fladfisk ikke tages med hjem. Fisk som sild, makrel, torsk, hornfisk og havørred kan man roligt tage med hjem til middagsbordet.

  Husk at tage dit affald med dig.

  Vis hensyn til andre lystfiskere og brugere i området.

  Husk at sætte dig ind i gældende fredningstider og mindstemål for fisk.

  Husk fisketegnet, som er obligatorisk for alle borgere mellem 18-65 år. Det kan købes på www.fisketegn.dk

  www.fisketegn.dk

  Sidst opdateret: 16. oktober 2023