Gå til hovedindhold

Hvad er et vejledende rådighedsbeløb?

Det vejledende rådighedsbeløb er det beløb, der er tilbage, efter at dine rimelige faste udgifter er betalt

 • Læs op

Indhold

  Rådighedsbeløbet skal dække udgifter til f.eks. mad, tøj og andre udgifter, som du selv har indflydelse på. Rådighedsbeløbet skal f.eks. bruges til kost, tøj, vask, hygiejne, telefonsamtaler, fritidsinteresser, transport, dagligvarer, gaver, kabel-tv, sporadiske mindre medicinudgifter, fornøjelser, ferie, nyanskaffelse, afdrag på forbrugslån, privat- og offentlig gæld.

  Om anvendelsen af vejledende rådighedsbeløb

  Aarhus kommune anvender vejledende rådighedsbeløb ved behandling af ansøgninger om hjælp i særlige tilfælde. Rådighedsbeløbene er vejledende og kan, når særlige forhold gør sig gældende, fraviges efter en individuel konkret vurdering.

  Aarhus Kommunes fastsættelse af vejledende rådighedsbeløb tager udgangspunkt i de vejledende rådighedsbeløb, udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyses rapport (CASA) ”At eksistere eller at leve” Oktober 2004 - pristalsreguleret til aktuelt niveau.

  De vejledende rådighedsbeløb er fastsat til rådighedsbeløb fra CASA + 10 %, med baggrund i, at prisniveauet i Aarhus er højere end landsgennemsnittet.

  I rådighedsbeløb for par, er der taget hensyn til de besparelser, som et par har ved fælles husførelse i forhold til enlige. Vejledende rådighedsbeløb for børn nedsættes og reduceres progressivt i forhold til antallet af børn.

  Sidst opdateret: 13. august 2023