Gå til hovedindhold

Ferie når du modtager økonomisk hjælp

Du skal henvende dig i dit jobcenter, hvis du vil holde ferie, når du modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie.

Indhold

  Betingelser for afholdelse af ferie på kontanthjælp

  Når du får kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kan du efter 12 måneder på hjælp holde op til 4 ugers ferie.

  • Du skal have modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder før du kan holde ferie.

  • En ferieperiode må højst vare to uger. Du kan altså ikke holde tre eller fire ugers ferie i sammenhæng med ydelse.

  • Ferien skal afvikles inden for dit individuelle ferieår, som er 12 måneder. Du kan ikke overføre ferie fra det ene ferieår til det næste.

  • Du kan holde ferien på enkelte dage, ugevis eller i to uger.

  • Feriens placering skal aftales mellem dig og jobcentret senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie. Din ferie skal passe sammen med dit uddannelsesforløb eller aktiveringstilbud.

  • Jobcentret vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker om feriens placering. Fx din ægtefælles eller kærestes ferie og dine børns skoleferie.

  •  Hvis du og jobcentret ikke kan blive enige, er det jobcentret, der træffer afgørelsen.

  • Bliver du syg i ferieperioden, har du ikke mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

  • Ferien kan afholdes i både Danmark og i udlandet.

  • Har du optjent feriepenge eller feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Hvis du fx holder ferie i en uge med feriepenge eller feriegodtgørelse kan du højst i alt holde ferie i tre uger med kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Ud af dine i alt 4 ugers ferie må du højst holde 2 uger i træk.

  • Du optjener ikke ret til ferie, mens du får kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Du vil derfor ikke kunne få udbetalt kontanthjælp eller uddannelseshjælp under en ferie i et efterfølgende ansættelsesforhold.

  Sidst opdateret: 13. august 2023