Gå til hovedindhold

Ansat i fleksjob

Når du er ansættes i fleksjob vil du blive tilknyttet en fastholdelseskonsulent som varetager din sag.

 • Læs op

Indhold

  Fastholdelseskonsulenten foretager opfølgning på dit fleksjob efter 2 ½ år samt foretager vurdering af fleksjobbet 4½ år (gældende ansættelser efter 2013).

  Hvis der er behov for ændringer i fleksjobaftalen på baggrund af eventuelle ændringer af dine arbejdsopgaver, timeantal, skånehensyn, din helbredsmæssige situation mv., skal du kontakte din fastholdelseskonsulent.

  Arbejdspladsindretning, hjælpemidler og mentor

  Du har mulighed for at søge om tilskud til eller udlån af hjælpemidler og/eller arbejdspladsindretning, hvis begrænsning af din arbejdsevne gør, at det er en nødvendig forudsætning for, at du kan udføre dit job. Hvis der er behov for støtte i en afgrænset periode kan der være mulighed for mentor, såfremt Jobcentret vurderer, at der er behov herfor.

  Personlig assistance

  En personlig assistent hjælper med de arbejdsfunktioner, som en person med et handicap eller en funktionsnedsættelse (fysiske og/eller psykisk) ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer, indgå i det sociale på en arbejdsplads og lignende.

  Du kan få personlig assistance, hvis du på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver - også som fleksjobvisiteret.

  Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af midlertidig eller forbigående karakter.

  Du kan ikke få personlig assistance til almindelig medhjælp - eller til at vikariere for dig selv.

  Jobcenter Aarhus vurderer konkret i din sag, om du har behov for en personlig assistent, hvis din funktionsnedsættelse/handicap medfører en barriere for opgavevaretagelsen i jobbet.

  Sidst opdateret: 2. oktober 2023