Gå til hovedindhold

Design og dimensionering af anlæg til regnvand

Du kan læse mere om de gældende krav for design og dimensionering af anlæg til håndtering af tag- og overfladevand i vejledningen herunder.

Indhold

  Vejledningen gennemgår de principper og dimensioneringskriterier, der ligger til grund for den hydrauliske dimensionering af anlæg til håndtering af regnvand i Aarhus Kommune.

  Læs mere om design og dimensionering af anlæg til regnvand her

  Aarhus Kommune og Aarhus Vand anvender de kriterier, der er anbefalet i spildevandskomiteens skrift 27, 29, 30 og 31 eller senere revisioner af disse. Dimensioneringskriterierne har betydning for, hvor store anlæggene bliver, og hvor tit der opstår oversvømmelser på terræn.

  Ved afledning af regnvand fra større bebyggelsesområder anses våde regnvandsbassiner for den bedste tilgængelige løsning til at rense og forsinke vandet. Hvis andet ikke er anført, anbefaler Aarhus Kommune generelt, at regnvandsbassiner og nedsivningsanlæg designes og dimensioneres efter retningslinjerne i DANVAs Designguide for regnvandsbassiner DANVA-vejledning.

  Læs DANVAs designguide her

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt eller fordelagtigt at håndtere regnvandet i flere koblede anlæg af bassiner eller LAR-løsninger.

  Læs vejledningen til beregning af udledte stofmængder fra koblede bassiner og LAR-løsninger

  I områder, hvor grundvandet er sårbart, kan det være nødvendigt med vilkår om dokumentation for tæt bund i bassinet.

  Læs om dokumentation for tæt bund i bassiner

   

  Her finder du en grundig teknisk beskrivelse af en række forskellige LAR-løsninger, der baserer sig på nedsivning, fordampning eller genanvendelse af regnvand samt nogle muligheder for at forsinke eller rense vandet.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023