Gå til hovedindhold

Hvor meget må jeg bo i mit sommerhus?

Hvor meget må jeg bo i mit sommerhus?
Kend reglerne for, hvor meget du må bo i dit sommerhus. Der er særlige regler for pensionister.

 • Læs op

Indhold

  Som udgangspunkt må du ikke bruge dit sommerhus til overnatning gennem længere tid i vinterperioden. Det vil sige fra 1. november til 1. marts må du bruge sommerhuset til korte ophold, men du må ikke bruge det som fast bopæl. 

  Hvis dit sommerhus har været godkendt som helårshus, inden området blev udlagt til sommerhusområde, må du fortsat bo i det hele året.

   

  Aarhus Kommune har mulighed for at tillade, at du i særlige tilfælde må bo i dit sommerhus hele året. Tilladelsen er personlig og gælder kun så længe, du bruger sommerhuset til helårsbeboelse. Ligger sommerhuset i en landzone, skal du også have en landzonetilladelse.

  Den søger du via Byg og Miljø

  Du kan komme i betragtning til en tilladelse, hvis du på grund af alvorlig sygdom eller invaliditet kun kan opnå en rimelig tilværelse i sommerhuset.

  Hvis du er pensionist, har du ret til at bruge dit sommerhus til helårsbeboelse, hvis du har ejet ejendommen i mindst ét år, og hvis sommerhuset er egnet til helårsbeboelse.

  Du regnes som pensionist, hvis du er:

  • Berettiget til folkepension 
  • Efterlønsmodtager
  • Førtidspensionist
  • Modtager af fleksydelse
  • 60 år eller derover op er gået på pension.

   

  Er du pensionist, må din ægtefælle, registrerede partner, samlever og andre i din nærmeste familie må gerne bo i sommerhuset sammen med dig. Når du dør, må den eller de, der har boet sammen med dig, fortsat bo her – også selvom de ikke er pensionister. Når de flytter fra huset, kan retten til helårsbeboelse ikke gives videre til andre. 

  Hvis du er pensionist og har ejet sommerhuset i mindst ét år, skal du ikke søge om tilladelse, hvis dit sommerhus ligger i et område, der er udlagt som sommerhusområde. Ligger sommerhuset i en landzone, skal du have en landzonetilladelse. 

  Den kan du søge via Byg og Miljø

  Hvis du uden videre opfylder betingelserne, bør du gøre opmærksom på det, når du melder flytning til folkeregistret i den kommune, hvor dit sommerhus ligger. Du kan blive bedt om dokumentation. 

  Se også punktet Særlige vilkår for pensionister.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023