Gå til hovedindhold

Overvejer du en kolonihave?

Find oplysninger om lejekontrakter, regler og kloakforhold for din kolonihave her. Har du spørgsmål om administration af drift i forhold til din kolonihave, skal du kontakte din haveforening og Kolonihaveforbundet.

Dekorativt billede
 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune har 3.800 kolonihaver. De 3.000 af dem ligger på kommunal jord, som er udlejet til Kolonihaveforbundet og tre individuelle haveforeninger.

  Administration og drift af kolonihaverne er forankret i den enkelte haveforening og Kolonihaveforbundet.

  Ønsker du en kolonihave, kan du blive skrevet op på ventelisterne hos de enkelte haveforeninger. Reglerne for ventelister, vedtægter osv. finder du typisk på de enkelte foreningers hjemmeside.

  Se oversigten over kolonihaveforeninger i Aarhus Kommune.

  De fleste kolonihaver ligger på kommunens jord, og de har derfor en lejekontrakt med Aarhus Kommune.

  Aarhus Kommune opkræver en leje, der ligger under markedsprisen og understøtter på den måde, at du også kan betale lejen for en kolonihavegrund, selvom du har en beskeden indtægt.

  Vi har en samlet lejekontrakt med Kolonihaveforbundet om deres medlemmer i Aarhus. Derudover har vi særskilte lejekontrakter med haveforeningerne Bjødstrup Mose, Søvang og Brabrand.

  Find lejekontrakterne med Aarhus Kommune

  Har du en kolonihave, skal du kende både de overordnede og de lokale regler for din kolonihave.

  De overordnede regler finder du i lejekontrakterne med Aarhus Kommune. Det er dog Kolonihaveforbundet og de enkelte haveforeninger, der omsætter reglerne til praksis og sørger for at håndhæve dem i det daglige.

  Er din haveforening med i Kolonihaveforbundet, kan du finde reglerne på deres hjemmeside.

  Find regler og vedtægter for Aarhuskredsen

  Du må bo i din kolonihave i sommerhalvåret. Det vil sige, du må bo der fra den sidste lørdag i marts til den sidste søndag i oktober.

  Du må altså ikke bo i kolonihaven hele året.

  Er din kolonihave med Kolonihaveforbundet, skal du søge byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse her. I haveforeninger uden for forbundet, skal du søge tilladelse hos bestyrelsen i din haveforening.

  Ligger din kolonihave på privatejet eller statsejet jord skal du også tjekke lokalplaner.

  Hvis din haveforening ligger på privatejet eller statsejet jord, skal du orientere dig i eventuelle lokalplaner om blandt andet byggeri og beplantning i din kolonihave.

  Du skal søge byggetilladelse hos bestyrelsen i din haveforening.

  Følgende kolonihaver er underlagt bestemmelser i lokalplaner

  Skal min kolonihave kloakeres?

  Alle kolonihaver i Aarhus skal kloakeres inden 2024. Det sker for at mindske forureningen af grundvandet og forbedre vandkvaliteten i søer, vandløb og bugten. 

  Alle kolonihaver i Aarhus skal kloakeres inden 2024. Det sker for at mindske forureningen af grundvandet og forbedre vandkvaliteten i søer, vandløb og bugten.

  Se hvornår haveforeningerne skal kloakeres her.

  Ligger din kolonihave på Aarhus Kommunes jord, står vi får at føre en kloakledning frem til skellet i din have. Det er op til din haveforening, om vi skal føre kloakledningen helt frem til din sokkel – det vil så gælde for alle i haveforeningen. Du skal sørge for at få tilsluttet spildevandet fra din kolonihave til kloakken af en autoriseret kloakmester.

  Ligger din kolonihave på privatejet jord, tager Aarhus Vand kontakt til jordejerne og laver en aftale om at lægge kloakstik frem til skellet for det samlede kolonihaveområde.

  Det er op til jordejerne, hvordan kloakeringen frem til de enkelte haver skal gribes an og betales, ligesom de afgør, hvem der skal udføre opgaven. Aarhus Kommune skal dog have en færdigmelding fra en autoriseret kloakmester om tilslutning af spildevand fra den enkelte kolonihave.

  Aarhus Kommune betaler i første omgang for kloakeringen frem til nærmeste sokkel (hvis haveforeningen har valgt den løsning) i de kolonihaver, der ligger på kommunal jord. Udgifterne betales så tilbage af kolonihaveejerne via en forhøjelse af areallejen over de næste 30 år.

  Du skal selv betale og sørge for, at din kolonihaves spildevand bliver tilsluttet kloakken af en autoriseret kloakmester. Han skal indberette arbejdet til kommunen.

  Det er jordejerne, der bestemmer, hvordan kloakeringen skal betales for de kolonihaver, der ligger på privatejet jord.

  Regnvand må ikke sluttes til kloakken. Det skal altid sive ned i haven.

  Prisen for hovedkloakken giver en lejestigning på højest 300 kr. måneden. Stikledningen frem til soklen vil koste en månedlig lejestigning maksimalt 50 kr.

  Der er en aftalt frist for tilslutning i de enkelte haveforeninger. Du kan kontakte din haveforening for at høre, hvornår din frist ligger.

  Når fristen er udløbet, indskærper Aarhus Kommune over for de lejere, der ikke har overholdt fristen, at der skal spildevandskloakeres. Sker det fortsat ikke, vil kommunen sørge for at få det gjort. Omkostningerne betaler Kolonihaveforbundet i første omgang – de sender så videre til den enkelte haveforening.

  I sidste instans er det haveforeningen, der kan opkræve beløbet hos lejeren.

  Hvis du som haveejer ikke kan nå at få tilsluttet dit spildevand til kloakken, inden fristen udløber, fx på grund af ombygninger, kan du søge om udsættelse hos spildevandsgruppen i Aarhus Kommune.

  Mailadressen til Natur og Miljø er: vandognatur@mtm.aarhus.dk

  Alle haver får spildevandsstik eller -brønd. Derfor betaler du for kloakeringen via havelejen. 

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023