Gå til hovedindhold

Har du brug for en skorstensfejer?

Hvis din bolig har en skorsten, er det dig, der står for dens indvendige vedligeholdelse.

Indhold

  Du skal have renset din skorsten, hvis den er tilsluttet et fyr, pejs, brændeovn eller lignende. Det har ingen betydning, om du faktisk bruger fyret, pejsen osv. Er der noget tilsluttet, skal skorstenen renses.

   Hvis skorstenen er tilsluttet 

   Skal den renses

   Et oliefyr med mere end 120 kw indfyret     effekt   2 gange om året
   Et oliefyr med mindre end 120 kw indfyret     effekt  1 gang om året
   Pejs, brændeovn eller lignende ildsted for     fast brændsel  1 gang om året
   Fueloliefyrede anlæg med større indfyret     effekt end 120 kw  Efter aftale med skorstensfejeren ud fra, hvor meget anlægget bliver brugt, og i hvilken tilstand det er
   Anlæg til afbrænding af halm, flis, træspåner,   eller træ  Efter aftale med skorstensfejeren

   

  Skorstensfejeren kan ud fra en vurdering af anlæggets anvendelse og stand bestemme, at skorstenen skal fejes oftere eller sjældnere, end der står her. Du kan også selv aftale, at den skal fejes oftere, hvis du ønsker det.

  Skorstensfejeren skal:

  • Rense skorstenen
  • Rense røgrør og røgkanaler
  • Fjerne sod, som samler sig i ildstedet eller andre steder under skorstensrensningen

  Hvis der har samlet sig glanssod i skorstenen, som kun kan fjernes med mekanisk værktøj, skal skorstensfejeren sørge for, at skorstenen bliver udfræset, inden laget af glanssod kan medføre en brandrisiko. Hvis laget ikke kan fjernes, må du ikke bruge skorstenen.

  Hvis skorstensfejeren bliver opmærksom på fejl og mangler, som kan medføre særlig brandfare, skal han give kommunen besked. Det samme gælder, hvis han opdager ting, som er ulovlige i forhold til reglerne om ildsteder og skorstene.

  Skorstensfejeren har ret til at få adgang til alle de steder, der er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde. Du har ret til at bede skorstensfejeren om legitimation, før du lukker ham ind.

  Hvis der har været brand i skorstenen, skal du straks kontakte skorstensfejeren. Han skal så rense skorstenen og vurdere, om den fortsat må bruges. Skorstensfejeren skal give politiet alle oplysninger, der kan have betydning for efterforskningen af branden.

  Den lovpligtige skorstensfejning bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten. Det er byrådet, der bestemmer, hvor store gebyrerne skal være.

  I folderen "Skorstensfejning i Aarhus Kommune", kan du se de forskellige takster. 

  Skorstensfejning i Aarhus Kommune 2019 og 2020

  Aarhus Kommune skal sørge for, at alle borgere har en skorstensfejer til rådighed.

  Derfor er kommunen inddelt i distrikter, og vi har indgået en aftale med de skorstensfejermestre, der er nævnt i pjecen Skorstensfejning i Aarhus Kommune.
  Distriktsskorstensfejermestrene er forpligtet til at feje skorstene i det distrikt, de har fået tildelt.

  Der er dog frit skorstensfejervalg, og du kan derfor vælge en anden skorstensfejermester end den, der er tildelt dit området/distrikt. Ønsker du en ny skorstensfejer, gør du selv din nuværende skorstensfejer opmærksom på skiftet, ligesom du selv står for aftalen med en ny skorstensfejer. 

  Reglerne om skorstensfejning finder du i Byggeloven: 

  Bekendtgørelse nr. 541 af 22/05/2017 om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg
  (Byggelovens § 15)

   

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023

  Download