Gå til hovedindhold

Har du bevaringsværdige træer på din ejendom?

Aarhus Kommune værner om træerne. I flere lokalplaner og byplanvedtægter er forskellige typer beplantninger udpeget som bevaringsværdige.

 • Læs op

Indhold

  Det drejer sig typisk om følgende:

  • enkeltstående og karakteristiske træer med fremtrædende placeringer
  • enkeltstående træer med en nøjere angivet stammediameter eller stammeomkreds
  • afgrænsende, levende hegn
  • samlede beplantninger

  Aarhus Kommune vægter bevaring af træer højt, men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at fælde bevaringsværdige træer, hvis de for eksempel er døende eller til fare for omgivelserne. Der skal altid søges om dispensation, før et bevaringsværdigt træ kan fældes. 

  Du kan finde den lokalplan eller byplanvedtægt, der gælder for din ejendom her

  Har du et træ på din grund, der udgør en fagligt dokumenteret sikkerhedsrisiko, skal du kontakte os.
  Vi anbefaler normalt, at du fælder træet hurtigst muligt. I det tilfælde udarbejder vi en efterfølgende dispensation.

  Du skal altid søge om dispensation hos Teknik og Miljø, hvis du ønsker at fælde træer, fjerne hegn eller beplantninger, der er udpeget som bevaringsværdige. Det er kun ejeren af grunden eller en repræsentant for ejeren med en skiftlig fuldmagt, der kan søge om dispensation til fældning. Det er også grundejeren, der betaler og sørger for, at arbejdet bliver udført. Træer og beplantning på privatejede arealer er altid grundejerens ansvar.

  Ansøgningen skal indeholde:

  • Adresse og kontaktoplysninger
  • En tegning med angivelse af træets eller beplantningens placering på grunden. Hvis der er flere træer, skal de nummereres og beskrives individuelt efterfølgende.
  • En beskrivelse af hvorfor træet eller beplantningen ønskes fældet
  • Information om træet eller beplantningen. Herunder art, alder og stammens diameter i 1 meters højde.
  • Fotodokumentation, der viser træet i fuld størrelse, samt nærbilleder af eventuelle problematikker, f.eks. svampe, råd, døde/nedfaldne grene og træets placering i forhold til bygninger.
  • I tilfælde af sygdom, skader, svækkelse og lignende anbefaler vi, at du vedlægger en skriftlig udtalelse fra en fagperson på træ- og beplantningsområdet.

  Hvis du vedlægger filer, må de maksimalt fylde 21 MB, da større filer ikke kommer igennem kommunens mail-system.
  Vær opmærksom på, at uploade filer i formatet jpg, png, gif eller pdf. Tiff-filer og bmp-filer fungerer ikke.

  Udfyld ansøgningsformular til fældning af bevaringsværdige træer og beplantning her

  Ansøgning om dispensation til fældning af bevaringsværdig beplantning

  Når du har søgt, kan du forvente at få en kvitteringsskrivelse fra Teknik og Miljø inden for 10 dage.

  Vi sender din ansøgning i naboorientering til de nærmeste naboer. Naboerne har 14 dage til at sende bemærkninger eller nye oplysninger til sagen.

  Vores sagsbehandler vurderer ansøgningen og eventuelle bemærkninger fra naboorienteringen, og i særlige tilfælde besigtiger vi træet/beplantningen på stedet. Vi træffer afgørelsen med udgangspunkt i lokalplanens bestemmelser, dens intentioner og de faktiske oplysninger.

  Vi sender afgørelsen til dig med kopi til eventuelle naboer, der har sendt bemærkninger, og til Byggeri i Teknik og Miljø til orientering.

  Vær opmærksom på, at høringer og afgørelser sendes som digital post.

  Du kan forvente en samlet sagsbehandlingstid på 1,5 til 2 måneder, hvis sagen forløber uden komplikationer.

  Vores behandling af sagen sker på baggrund af Planloven.

  Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler personoplysningerne om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse, ejeroplysninger og email-oplysninger og derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.

  Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.

  Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din ansøgning, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

  Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 44 00. Har du spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

  De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i henhold til arkivloven med dertilhørende bekendtgørelser.

  Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

  Hvis du skal bygge eller rive den i nærheden af bevaringsværdige træer, skal både træerne og deres rodnet beskyttes. I sager, som kræver bygge- eller nedrivningstilladelse, stiller vi følgende krav, inden du kan få en tilladelse:

  Beskyttelse af bevaringsværdig beplantning

  Inden arbejdet går i gang, skal du indsende en redegørelse til godkendelse for beskyttelse af bevaringsværdig beplantning jf. gældende lokalplan for området. Redegørelsen sendes til groenneomraader@mtm.aarhus.dk

  I hele byggeperioden skal der opretholdes et fast beskyttelseshegn omkring den bevaringsværdige beplantning som vist på nedenstående illustration:

  Redegørelsen skal indeholde:

  1. En situationsplan, som viser placeringen af bevaringsværdige træer/beplantning. Af samme situationsplan skal dimensionen af beskyttelseshegnet rundt om hver beplantning skal fremgå.
  2. Fotodokumentation af træer/beplantning inden beskyttelseshegnet sættes op for at dokumentere eventuelle skader før arbejdets begyndelse.
  3. Fotodokumentation af alle træer/beplantning efter beskyttelseshegnet er sat op.
   1. Minimumshøjde for hegn; 2,0 meter.
   2. Hegnet skal placeres uden for træernes drypzone (yderste kant af trækronen). Ved en drypzone på under 3 meter i radius skal hegnet opsættes minimum 3 meter væk fra stammen.

  Løbende dokumentation:

  1. Fotodokumentation af hvert træ/beplantning én gang om måneden i hele arbejdsperioden.
  2. Fotodokumentation af hvert træ/beplantningselement uden beskyttelse når anlægsarbejdet er afsluttet. Her skal du dokumentere, at træer, beplantning og rodzone ikke har lidt skade.

  Alle fotos skal nummereres og henvise til en givne placering på situationsplanen. Medarbejdere fra Aarhus Kommune kan løbende foretage besigtigelse af byggeplads for at kontrollere forholdene.

  Sidst opdateret: 14. november 2023