Gå til hovedindhold

Skal du bygge dobbelthuse eller rækkehus?

Hvis du vil bygge dobbelthuse eller rækkehuse, skal du følge retningslinjerne for enfamiliehuse. Der er dog en række ting, du skal være særligt opmærksom på.

 • Læs op

Indhold

  Skal du bygge dobbelthuse eller rækkehuse (med lodret lejlighedsskel) eller vil du bygge om eller til på dem, så skal du følge retningslinjerne for enfamiliehuse. Du skal dog også forholde dig til:

  • Udendørs opholdsarealer
  • Depotrum
  • Udstykning
  • Vejprojekt

  Bygger du rækkehuse/dobbelthuse, skal du sørge for, at der også er opholdsarealer, arealer til opbevaring af affald og arealer til parkering. Du skal også sørge for, at der er let adgang for redningskøretøjer.

  Find reglerne i bygningsreglementet.

  I forbindelse med udendørs opholdsarealer er det også vigtigt, at du forholder dig til, om der er problematikker i forhold til støj, du bør tænke ind i projektet. Derudover har Kommuneplan 2017 særlig fokus på det gode opholdsareal i de bynære arealer, som du med fordel kan tænke ind i projektet.

  Nogle lokalplaner og servitutter stiller krav til støjniveauet på udendørs opholdsarealer og indendørs, som følge af vej- og jernbanestøj. Det skal du redegøre for.

  Tjek lokalplaner på ois.dk

  Tjek den nye kommuneplan

  Tjek servitutter på tinglysning.dk

  Når du bygger dobbelthuse/rækkehuse skal du sørge for at etablere et aflukket areal til opbevaring af større brugsgenstande, f.eks. cykler, barnevogne og rollatorer.

  Du kan få mere information i vejledningen Opbevaringsplads til boliger

  Læs mere om reglerne i BR18

  Når du opfører dobbelthuse/rækkehuse til helårsbeboelse, skal du sikre, at grundene bliver selvstændige matrikler med selvstændige ejendomme, som har deres egne indkørsler.

  Få mere information om lovlig vejadgang/overkørsler

  Udstykningsplanen skal tydeligt angive skel og grundstørrelser samt placering af vej og vejens bredde.

  Når der anlægges en vej i forbindelse med dit projekt, er der behov for et vejprojekt.

  Hvis vejen udføres som en privat vej, skal du sende vejprojektet til Byggeri sammen med din ansøgning om byggetilladelse, da det i de tilfælde er Byggeri, der afgør sagen.

  Hvis vejen betjener flere selvstændige matrikler, skal du sende vejprojektet til Mobilitet, Anlæg og Drift for godkendelse.

  Det er en stor fordel at udarbejde vejprojektet samtidig med det øvrige projekt og sende det ind i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

  Læs mere om, hvad et vejprojekt skal indeholde

  Sidst opdateret: 10. oktober 2023