Gå til hovedindhold

Vil du lægge to boliger sammen?

Det kan i mange tilfælde give god mening at lægge boliger sammen til én større bolig. Det kræver dog først en tilladelse, som du skal ansøge om.

Indhold

  For at du kan få tilladelse til sammenlægning af to boliger, skal følgende være opfyldt:

  • Det samlede bruttoareal efter sammenlægning må ikke overstige 130 m2.
  • Hvis arealet bliver større end 130 m2, må ingen af lejlighederne være 65 m2 eller mindre.
  • Der skal ske frivillig fraflytning, hvis ikke begge lejligheder allerede er ledige.
  • Eventuel tilbageblivende lejer ønsker at overtage det samlede lejemål.
  • Der skal ske en fysisk sammenlægning ved særskilt ansøgning om byggetilladelse til Byggeri.

  Du skal også søge tilladelse til følgende:

  • Sammenlægning af del af lejlighed med anden.
  • Sammenlægning af klubværelser til større værelser.
  • Ændring af flere klubværelser til beboelseslejlighed.

  Du skal vedlægge følgende til din ansøgningen om sammenlægning:

  • Fuldmagt fra ejere eller andelsboligforening.
  • Dokumentation om frivillig fraflytning i form af kopi af lejerens opsigelse, erklæring eller tidsbegrænset lejeaftale.
  • Dokumentation om, at en eventuel tilbageværende lejer ønsker at overtage et sammenlagt lejemål.
  • Skitse eller forklaring på, hvordan den fysiske sammenlægning tænkes lavet.

  Byrådets retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af lejligheder findes her: Retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af boliger i Aarhus kommune

  Ansøgning med bilag sendes til:

  Arealudvikling og Almene Boliger
  Teknik og Miljø
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand
  arealogalmene@mtm.aarhus.dk

  Sidst opdateret: 4. december 2023