Gå til hovedindhold

Vil du lægge to boliger sammen?

Det kan i mange tilfælde give god mening at lægge boliger sammen til én større bolig. Det kræver dog først en tilladelse, som du skal ansøge om.

 • Læs op

Indhold

  For at du kan få tilladelse til sammenlægning af to boliger, skal følgende være opfyldt:

  • Det samlede bruttoareal efter sammenlægning må ikke overstige 130 m2.
  • Hvis arealet bliver større end 130 m2, må ingen af lejlighederne være 65 m2 eller mindre.
  • Der skal ske frivillig fraflytning, hvis ikke begge lejligheder allerede er ledige.
  • Eventuel tilbageblivende lejer ønsker at overtage det samlede lejemål.
  • Der skal ske en fysisk sammenlægning ved særskilt ansøgning om byggetilladelse til Byggeri.

  Du skal også søge tilladelse til følgende:

  • Sammenlægning af del af lejlighed med anden.
  • Sammenlægning af klubværelser til større værelser.
  • Ændring af flere klubværelser til beboelseslejlighed.

  Du skal vedlægge følgende til din ansøgningen om sammenlægning:

  • Fuldmagt fra ejere eller andelsboligforening.
  • Dokumentation om frivillig fraflytning i form af kopi af lejerens opsigelse, erklæring eller tidsbegrænset lejeaftale.
  • Dokumentation om, at en eventuel tilbageværende lejer ønsker at overtage et sammenlagt lejemål.
  • Skitse eller forklaring på, hvordan den fysiske sammenlægning tænkes lavet.

  Byrådets retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af lejligheder findes her: Retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af boliger i Aarhus kommune

  Ansøgning med bilag sendes til:

  Arealudvikling og Almene Boliger
  Teknik og Miljø
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand
  mmailto:almeneboliger@mtm.aarhus.dk

  Sidst opdateret: 8. maj 2024