Gå til hovedindhold

Har du brug for kommerciel servicevejvisning?

Du kan ansøge Aarhus Kommune om at få opsat et skilt, der viser trafikanter vej til din virksomhed.

 • Læs op

Indhold

  Kommerciel servicevejvisning er betegnelsen for de blå-hvide skilte, som viser trafikanter vej til et servicemål, som for eksempel attraktioner, seværdigheder, overnatningssteder og virksomheder. Man kan som virksomhed søge om at få opsat et sådant skilt.

  Det er Aarhus Kommunes vejmyndighed, der behandler ansøgningen og sørger for eventuel opsætning af den kommercielle servicevejvisning. Det er ansøger/ejer der betaler for vejvisningen.

  Ansøg her (Husk MitID)

  Du skal være opmærksom på, at du skal bruge NemID til at udfylde ansøgningen. Du søger ved at følge knappen øverst på siden. 

  Skiltet skal indeholde et godkendt symbol og kan suppleres med firmanavn eller passende betegnelse. Firmalogoer må ikke anvendes.

  Her kan du se listen over godkendte symboler på Vejdirektoratets hjemmeside

  Findes der ikke et godkendt symbol, skal ansøgeren betale for udvikling af et nyt symbol ved Vejdirektoratet. Korrespondancen til Vejdirektoratet kan foregå via Aarhus Kommunes vejmyndighed.

  Pris pr. skilt:

  • Administrationsgebyr 1.000 kr.
  • Tavle inkl. opsætning 2.200 kr.
  • Tillæg for dobbeltsidet tavle 1.000 kr.
  • Nedtagning 100 kr.
  • Årligt gebyr for vedligeholdelse 500 kr.
  • Design af nyt symbol, hvis det ikke allerede findes 2.000 kr.

  Alle gebyrer betales af ansøger.

  I særlige tilfælde hvor der skal sættes en portaltavle op, vil der blive opkrævet et tillæg for tavlen inkl. opsætning.

  Indbetaling skal ske på konto: Reg.nr. 2211 – kontonummer 5366 568 176.

  Hvis ansøgningen godkendes, opkræves ovenstående beløb pr. skilt. Når beløbet er betalt, opsætter kommunens entreprenør servicetavlen. Efterfølgende opkræves det årlige gebyr til vedligeholdelse på 500 kr. pr. skilt.

  Inden for tættere bebygget område, vejvises der som udgangspunkt fra den nærmeste større vej.

  Uden for tættere bebygget område, kan der vejvises fra den nærmeste rutenummererede vej.

  Vejmyndigheden prioriterer vejvisningsmål i følgende rækkefølge:

  • Geografisk vejvisning
  • Trafikalt begrundet servicevejning
  • Kommerciel servicevejvisning

  Ved mere end fire pilevejvisere, skal den kommercielle servicevejvisning tages ned og samles på en tavle kun med symboler. Eksisterende kommercielle servicevejvisningstavler med tekst vil blive nedtaget og komme på en ny fælles tavle kun med symboler. Udgiften til tavlen kun med symboler vil blive afholdt af den sidste ansøger.

  I komplicerede kryds med mange informationer til trafikanterne kan vejmyndigheden vurdere, at der af trafikale årsager ikke kan opsættes kommerciel servicevejvisning.

  Den kommercielle servicevejvisning skal være en hjælp til trafikanterne. I tilfælde hvor to eller flere kommercielle servicemål ligger tæt på hinanden, kan det være vildledende for trafikanterne, hvis der kun skiltes til det ene servicemål. Eksempelvis hvis der ligger flere dagligvareforretninger eller frisører i et mindre geografisk område.

  Ansøger virksomheder om opsætning af et skilt på en privat fællesvej, ansøges der efter samme regler og med ansøgningsskema som på de offentlige veje. Ansøger sender en høring ud til vejejer samt grundejerforeningen. Alternativt sendes en høring til hver enkelt grundejer omkring opsætning af vejvisningen. Høringssvar sendes samlet til Aarhus Kommunes vejmyndighed.

  Sidst opdateret: 11. april 2024