Gå til hovedindhold

12.0 Vejarbejde/omlægning af udeserveringsarealet

Aarhus Kommune kan tilbagekalde en tilladelse til udeservering ved en række forhold

 • Læs op

Indhold

  1. I forbindelse med vejarbejde, trafikale omlægninger og lignende, forbeholder Aarhus Kommune sig ret til at tilbagekalde eller ændre en tilladelse for kortere eller længere tid. Ved akut og andre uopsættelige arbejder kan kommunen disponere over et vejareal, hvor der er givet tilladelse.
  2. Ved længerevarende vejarbejde eller andet, som gør, at restaurationen ikke kan gøre brug af hele sit udeserveringsareal eller dele deraf, kan der efter en konkret vurdering og efter omstændighederne i øvrigt ske fritagelse for afkrævning af afgift for udeserveringsarealet, imens det pågældende vejarbejde/andet pågår. Det påhviler restaurationen selv at gøre opmærksom på dette.
  3. Indehaveren skal i disse tilfælde afstå råderetten over de dele af vejarealet, der er nødvendige for arbejdets udførelse. Ved planlagte arbejder eller begivenheder, skal en midlertidig tilbagekaldelse af en tilladelse varsles med mindst 8 dage. Hvis kommunen har planer om permanent ændret anvendelse af et vejareal, skal dette varsles mindst 3 måneder før i ændringen.
  4. Der vil dog ske tilbagebetaling af en forholdsmæssig andel af forudbetalt afgift for råden over vejareal.
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023