Gå til hovedindhold

11.0 Tilbagekaldelse/opsigelse/ændring af tilladelsen ved misligholdelse af vilkår eller andet

Aarhus Kommune kan tilbagekalde, opsige eller ændre en tilladelse til udeservering ved en række forhold

 • Læs op

Indhold

  1. Vilkårene for udeservering skal nøje overholdes, og overtrædelse vil blive påtalt.
  2. Gentagne overtrædelser af vilkårene, samt manglende rettelse af påtalte forhold, anses som væsentlig misligholdelse, og Aarhus Kommune kan ændre eller tilbagekalde tilladelsen til udeservering. Det samme gælder for manglende betaling for udeservering.
  3. Aarhus Kommune har under de i pkt. 2 nævnte forhold samt ved manglende tilladelse til udeservering mulighed for at fjerne udeserveringens inventar mv. på virksomhedens regning med lovhjemmel i lov om offentlige veje mv.
  4. Aarhus Kommune skal underrettes, hvis restaurationen overdrages eller bortforpagtes.
  5. Hvis der opstår miljø- og/eller støjproblemer, kan åbningstiden blive begrænset.
  6. Tilladelsen er gældende, indtil den opsiges af en af parterne, eller der sker ændringer i de eksisterende forhold.
  7. Hvis tilladelsen ophører, er du forpligtet til at aflevere arealet tilbage i samme stand, som det havde, inden arealet blev brugt til udeservering.
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023