Gå til hovedindhold

10.0 Renholdelse, lugt og støj

Her følger en række retningslinjer for renholdelse, lugt og støj

 • Læs op

Indhold

  1. Det er restauratørens ansvar at holde rent på det område, hvor der er udeservering og fjerne eventuelt affald ved lukketid - også det, der ikke kommer fra din café/restaurant. Det samme er gældende for tilstødende arealer for så vidt angår affald, der stammer fra serveringsstedet.
  2. Al inventar skal være rent og pænt vedligeholdt og graffitifrit.
  3. Udeserveringen må ikke give anledning til væsentlige gener for de omkringboende i form af f.eks. støj, lugt, røg mv.
  4. Tilberedning af mad på udeserveringsarealet, herunder grill og lignende, er ikke tilladt. Undtagelse herfra kan være større fælles arrangementer, hvor en ansøgning om dette kan behandles fælles for området.
  5. Der må ikke forekomme nogen former for musik i udeserveringsarealet, og facader, døre og vinduer skal altid holdes lukkede, såfremt der forekommer musik eller anden støjende adfærd fra restaurationen.
  6. Hvis der opstår miljø- og/eller støjproblemer, kan åbningstiden i udeserveringen blive begrænset.
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023