Gå til hovedindhold

Retningslinjer for vareudstillinger på Strøget

Du skal bruge en tilladelse, hvis du vil opstille vareudstillinger eller løse skilte på Strøget i Aarhus.

 • Læs op

Indhold

  Vær opmærksom på, at det er fakturaen for betaling af vareudstillingen, som udgør dokumentationen for din tilladelse. Ulovligt opstillede vareudstillinger og skilte kan kræves fjernet.

  Strøget er en af de mest besøgte handelsgader i Aarhus. Derfor har tilgængelighed, sikkerhed og det æstetiske udtryk høj prioritet. Strøgforeningen og Aarhus Kommune har i samarbejde lavet nedenstående retningslinjer, så butikkerne langs Strøget altid har ensartede og sikre vareudstillinger.

   

  1.1 Medmindre andet er udtrykkeligt nævnt i tilladelsen, er tilladelsen fortløbende, indtil den opsiges af én af parterne, eller der sker ændringer i de eksisterende forhold. Det samme er gældende for evt. fakturering af tilladelsen. Kreditering af faktura kan kun ske i helt ekstraordinære tilfælde, f.eks. dødsfald.

  Strøget omfatter Ryesgade og Søndergade.

  Andre retningslinjer gælder i resten af Aarhus Kommune 

   

  Vareudstillinger skal placeres inden for de udpegede inventarzoner og fjernes, når butikken holder lukket.

  Af hensyn til fremkommeligheden mellem vareudstillingerne og helhedsindtrykket gennem Strøget, skal din butik som minimum friholde 50 cm mellem butikkens vareudstillinger samt til butikken ved siden af.

   

  Det er kun tilladt at udstille de varer, som sælges i butikken, og varerne skal være i den kategori, som butikken er registreret med i CVR-registret.

  Af hensyn til sikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed må du ikke anvende effekter som:

  • Løst stående giner
  • Beach flag
  • Biografsnore
  • Ild, med mindre det er afskærmet i fx lanterner (dvs., at åben ild ikke er tilladt)
  • Tæpper og løbere på belægningen
  • Planter
  • Alle former for inventar, som er udformet, så man kan sidde ned
  • Alle former for motordrevne køretøjer og transportmidler som cykler eller lign.

  Alle effekter, kan efter en konkret vurdering kræves fjernet, hvis disse tilsidesætter sikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed

  Du kan dog søge om dispensation, hvis du selv har inventar, som opfylder Strøgforeningens kriterier:

  • Materialet er aluminium, rustfrit stål eller malet jern.
  • Overflader er malet i RAL-farve 9011 (graphitschwartz), RAL- farve 7021 (schwartzgrau) eller RAL-farve 9005 (matsort).
  • Inventaret maksimalt er 80 cm bredt og 170 cm højt.
  • Inventaret er godkendt af Center for Tilgængelighed.

  A-skilte er ikke tilladt på Strøget i Aarhus.

  Kontakt Mobilitet, Anlæg og Drift på tilladelser@mtm.aarhus.dk med billeder af inventaret, hvis du ønsker at søge dispensation.

   

  Ja, gadeskilte på Strøget er tilladt, hvis:

  • Inventartypen udviklet af Strøgforeningen benyttes.
  • Der kun er opstillet ét skilt pr. butik.
  • Skiltet placeres inden for inventarzonen, og der betales efter samme princip som ved en vareudstilling. Ét gadeskilt udløser leje af 1,5 kvm. gadeareal.

  Du skal betale en afgift for brug af vejarealet, uanset om det er et skilt eller en vareudstilling. Én vareudstilling eller ét gadeskilt udløser leje af 1,5 kvm.

  For yderligere oplysninger omkring afgift henvises til Generelle takster i Teknik og Miljø (aarhus.dk)

  Sidst opdateret: 15. maj 2024