Søg om at drive campingplads

Campingpladser skal forstås som arealer, som erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end seks uger årligt udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i fx telte, campingvogne eller andre transportable konstruktioner som campingbiler o.l.

Hvis du vil drive en campingplads, kræver det, at du har en udlejningstilladelse. Det gælder for både offentlige- og privatejede campingpladser. Udvidelse og ændringer af en bestående campingplads kræver ligeledes en ny udlejningstilladelse.

En udlejningstilladelse er personlig og begrænset til den i tilladelsen nærmere beskrevne virksomhed.

Sagsbehandlingstid

Når du søger om udlejningstilladelse efter er sagsbehandlingstiden 10 uger.
Fristen for sagsbehandlingen kan forlænges en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det.

Ansøgning 

Ansøgning om udlejningstilladelse efter campingreglementet skal indeholde oplysninger om: 

  • Campingpladsens navn og beliggenhed
  • Kort over pladsen med hytters placering samt indtegning af areal til vinteropbevaring og vintercampering
  • Oplysning om hvem den personlige tilladelse skal meddeles til (navn, adresse og telefonnummer)
  • Ejendommens ejer
  • Eksisterende og fremtidige forhold om pladsen (areal i ha, antal campingenheder, antal enheder til vintercamping, areal til vinteropbevaring, antal hytter samt antal vogne til udlejning). 

Hvis du ønsker at bygge nyt eller udvide campingpladsen, så kan det kræve en landzonetilladelse, en byggetilladelse eller tilladelse efter en lokalplan. 

Du skal sende ansøgningen til vandmiljoe@mtm.aarhus.dk

>> Læs mere om reglerne for campingpladser hos Erhvervsstyrelsen.