Gå til hovedindhold

Få udlejningstilladelse til campingpladser

Ønsker du at drive en campingplads, skal du søge kommunen om en udlejningstilladelse. Det gælder også, hvis du vil foretage ændringer på en eksisterende campingplads.

 • Læs op

Indhold

  Campingpladser skal forstås som arealer, som erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end seks uger årligt udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i fx telte, campingvogne eller andre transportable konstruktioner som campingbiler o.l.

  Hvis du vil drive en campingplads, kræver det, at du har en udlejningstilladelse. Det gælder for både offentlige og privatejede campingpladser. Udvidelse og ændringer af en bestående campingplads kræver ligeledes en ny udlejningstilladelse.

  En udlejningstilladelse er personlig og begrænset til den i tilladelsen nærmere beskrevne virksomhed.

  Når du søger om udlejningstilladelse efter er sagsbehandlingstiden 10 uger.

  Fristen for sagsbehandlingen kan forlænges en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det.

  Ansøgning om udlejningstilladelse efter campingreglementet skal indeholde oplysninger om:

  • Campingpladsens navn og beliggenhed
  • Kort over pladsen med hytters placering samt indtegning af areal til vinteropbevaring og vintercampering
  • Oplysning om hvem den personlige tilladelse skal meddeles til (navn, adresse og telefonnummer)
  • Ejendommens ejer
  • Eksisterende og fremtidige forhold om pladsen (areal i ha, antal campingenheder, antal enheder til vintercamping, areal til vinteropbevaring, antal hytter samt antal vogne til udlejning).

  Hvis du ønsker at bygge nyt eller udvide campingpladsen, så kan det kræve en landzonetilladelse, en byggetilladelse eller tilladelse efter en lokalplan.

  Du skal sende ansøgningen til vandognatur@mtm.aarhus.dk

  Når du indsender ansøgningen, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores behandling af data og oplyse dig om dine rettigheder ifm. ansøgningen. Vi behandler personoplysningerne om dig i kategorien ”identifikationsoplysninger”, så som navn, adresse, ejeroplysninger og email-oplysninger og derudover naturligvis dine ansøgningsoplysninger. Det gør vi for at kunne give dig det bedst mulige sagsbehandlingsforløb.

  Vores behandling af sagen sker på baggrund af Bekendtgørelse nr. 844 af 30/06/2010 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser, Bekendtgørelse nr. 949 af 03/07/2013 om sommerhuse og campering mv. samt Vejledning nr. 62 af 30/06/2010 om campingreglementet.

  Når du indsender ansøgningen, giver du samtykke til, at Aarhus Kommune kan behandle sagen og i den forbindelse gøre brug af de identifikationsoplysninger, du anfører.

  Det samtykke, du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage, og du kan annullere din ansøgning, dog uden at ændre på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget.

  Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, som kan kontaktes på 89 40 44 00. Har du spørgsmål ifm. Aarhus Kommunes behandling af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

  De oplysninger, vi behandler om dig, bliver journaliseret og gemt i hht. arkivloven med dertilhørende bekendtgørelser.

  Endelig skal du vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023