Gå til hovedindhold

Servicemål for miljøgodkendelser og husdyrgodkendelser

Læs mere om servicemål for miljøgodkendelser og husdyrgodkendelser i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune anvender de nationale servicemål fra KL og regeringens aftale fra 2015:

  Tabel: Servicemål for Virksomheder og Jord - Aarhus Kommune

    Område

    Type

    Servicemål*

    Miljøgodkendelser**

    Bilag 1-virksomheder

    200 dage.

    Bilag 2-virksomheder

    130 dage.

    Husdyrgodkendelser***

    § 10 – mindre husdyrbrug

    110 dage.

    § 11 – mellemstore husdyrbrug

    155 dage.

    § 12 – større landbrug

    180 dage.

    § 16 - arealsager

    165 dage.

  *) Servicemålene omfatter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid – i antal kalenderdage - opgjort fra, at ansøgningen er modtaget, til sagen er afgjort fraregnet 21 dage til visitation og det antal dage over 7, som en ansøgning ligger hos ansøger, når kommunen venter på supplerende oplysninger.

  **) For miljøgodkendelser omfatter servicemålsaftalen ikke virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen, hav- og dambrug, ansøgninger, der indebærer VVM-pligt og ansøgninger, der indebærer udarbejdelse af ny lokalplan.

  ***) For husdyrbrug gælder servicemålet på 180 dage som et maksimum loft for sagsbehandling af alle typer husdyrbrug. Loftet forstås som et servicemål i den enkelte sag, der kan forventes opfyldt, uden at der vil være tale om et retskrav. Overholdelse vil blive monitoreret via halvårlige statistikker, på kommune/- og enkeltsagsniveau.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023