Gå til hovedindhold

Sociale klausuler

Når Aarhus Kommune indkøber bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, der kun kan udføres i Danmark.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune benytter sig af uddannelsesklausuler. Det sker fordi kommunen vil bidrage til, at sikre og skabe erhvervsuddannelsespraktikstillinger og beskæftigelse af ledige.

  Der er som udgangspunkt 4 hovedformer for uddannelsesklausuler:

  1. Krav om ansættelse af én eller flere erhvervsuddannelsespraktikanter
  2. Krav om ansættelse af ledige i løntilskud eller virksomhedspraktik
  3. krav om dokumentation for, at leverandøren har en uddannelsespolitik
  4. partnerskabsaftaler vedrørende uddannelse af arbejdskraft

  De forskellige former må gerne kombineres.

  Partnerskabsaftaler bygger på dialog mellem kommunen og leverandøren om, hvordan der konkret kan etableres et samarbejde om at skabe praktikpladser eller andre former for tiltag, der kan bidrage til uddannelse af arbejdskraft.

  Når en opgave bliver udbudt, har kommunen taget stilling til, hvilken uddannelsesklausul leverandøren skal leve op til. En uddannelsesklausul om ansættelse af én eller flere erhvervsuddannelsespraktikanter bortfalder.

  Hvis leverandøren ved kontraktstart dokumenterer, at leverandøren allerede har ansat 10 % erhvervsuddannelsespraktikanter set i forhold til det samlede antal årsværk beskæftiget ved leverandøren inden for den faggruppe, som uddannelsesklausulen vedrører.
  Hvis leverandøren skal foretage nyansættelser som følge af den opgave, der er vundet, skal 10%-kravet vurderes på baggrund af virksomhedens samlede antal årsværk efter nyansættelserne inden for den faggruppe, som uddannelsesklausulen vedrører.

  Aarhus Kommune stiller ligeledes krav om anvendelse af arbejdsklausuler ved udbud af tjenesteydelser, der kun kan udføres i Danmark samt på bygge- og anlægsydelser. Samtidig stilles der krav om overholdelse af ILO-konventioner om etik og socialt ansvar.

  Sidst opdateret: 18. august 2023