Gå til hovedindhold

Udbudsparadigmer

Du skal bruge udbudsparadigmerne, når du udarbejder udbudsmateriale til et anlægsprojekt med Aarhus Kommune som bygherre

 • Læs op

Indhold

  Udbudsparadigmerne supplerer bl.a. Vejdirektoratets udbudsforskrifter og AB18 / ABT18. Paradigmerne er udarbejdet af Teknik og Miljø til brug ved egne projekter. Andre kan bruge paradigmerne, men det er ikke Aarhus Kommunes ansvar.

  Udbudsparadigmerne er lavet som skabeloner, som du skal rette til i forhold til det enkelte projekt. Du skal altid tage højde for de særlige og individuelle forhold, som gør sig gældende i projekterne. Det fremgår af paradigmernes første side, hvordan du arbejder med dokumentet.

  Det er rådgiverens ansvar at sørge for at bruge de sidst gældende og opdaterede paradigmer. Du kan se dato for seneste opdatering på paradigmets forside. Har du spørgsmål eller brug for yderligere information om udbudsparadigmerne og deres brug, kan du kontakte den projektleder, der er ansvarlig for projektet.

  SAB 0 beskriver krav til entreprenørens indsats for styring af entreprisen og samarbejdet med bygherren. SAB 0 er en sammenskrivning af AAB Styring og Samarbejde og Aarhus Kommunes krav og præciseringer.

   

  Hent paradigmer for styring og samarbejde (under udarbejdelse)

  SAB indeholder en samlet arbejdsbeskrivelse for den tekniske udførelse samt forhold vedrørende Arbejdsplads. SAB beskriver Aarhus Kommunes særlige krav, som supplerer Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) indenfor de enkelte fagområder.

  Hent særlige arbejdsbeskrivelser (under udarbejdelse)

  TAG angiver forudsætningerne for Tilbudslistens poster - herunder, hvilke ydelser der er indeholdt i de enkelte poster, bestemmelser om mængdeændringer m.v. TAG’en refererer til Tilbudslistens (TBL) nummerering.

  Hent tilbuds- og afregningsgrundlag (under udarbejdelse)

  TBL angiver arbejdets mængder i henhold til AAB, SAB og tegninger. TBL er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og underposter (UP) - herunder poster for eventuelle tillægsarbejde. Nummerering af posterne i TBL refererer til TAG’en.

  Hent tilbudsliste (under udarbejdelse)

  UKP er en oversigt over Aarhus Kommunes krav til entreprenørens egenkontrol for at dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde - herunder hvad, hvornår, der skal kontrolleres, acceptkriterium og tilhørende dokumentation.

   

  Hent Udbudskontrolplan (under udarbejdelse)

  Plan for sikkerhed og sundhed

  Plan for sikkerhed og sundhed fungerer som et styringsredskab for fælles sikkerhedsarbejde på byggepladsen. Formålet med planen er at sikre et godt arbejdsmiljø for alle, der arbejder på pladsen.

  Plan for små og mellemstore byggerier

  Små og mellemstore byggepladser defineres som entrepriser med op til 10 personer på arbejdspladsen på samme tid.

  Hent planer (under udarbejdelse)

  Journalen skal gøre opmærksom på særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer ved fremtidig drift og vedligehold af det færdige anlæg, og hvordan disse kan imødegås.

   

  Hent journal (under udarbejdelse)

  Logbogen benyttes i projekteringsfasen og danner baggrund for udarbejdelse af PSS (Plan for sikkerhed og sundhed) og Journal om sikkerhed ved drift og vedligeholdelse.

  Hent logbog (under udarbejdelse)

  Det er ofte en god idé, at aktørerne for projektet, herunder arbejdsmiljøkoordinator P og B, mødes, inden anlægspladsen åbner. I Dagsorden for overdragelsesmøde mellem AMK-P og AMK-B er en liste over forslag til punkter, der kan være aktuelle i denne forbindelse.

  Ved ulykker har byggelederen på projektet ansvaret for at udfylde og sende skemaet til BFsikkerhed@kk.dk.

  Hent dagsordener (under udarbejdelse)

  Sidst opdateret: 27. februar 2024