Gå til hovedindhold

Levering af digitale data

Når du etablerer nye anlægsprojekter, skal det registreres i kommunens fagsystemer. Her kan du finde de specifikke krav for levering af de digitale data.

 • Læs op

Indhold

  I forbindelse med etablering af et nyt vejanlæg eller ombygning af eksisterende på offentlige vejarealer i Aarhus Kommune skal det registreres i kommunens fagsystemer. For hvert fagsystem er der specifikke krav, som skal overholdes, for at data kan indlæses og vises korrekt. 

  Alle tegninger skal afleveres i pdf og alle endelige CAD-filer afleveres i de anviste mapper i SharePoint i henhold til aftale med Aarhus Kommune.

  CAD fagmodellerne opbygges med gældende DDA lagstruktur.

  Generelle krav til levering af data

  Koordinatsystem: UTM32 (alternativt DKTM2). Referencenet: ETRS89 eller EUREF89. 

  Filformatet: Shape datasæt (xxx.shp, xxx.dbf, xxx.shx, xxx.prj)  

  Z-værdi: Data leveres med en evt. Z-værdi i attributtabellen. 

  Linjer: Linjer skal være sammenhængende
  Flader: Flader skal være lukkede. 

  Data skal leveres i meter. 

  Elementtyper: Tegninger udarbejdet i Microstation eller AutoCAD, leveres ligeledes i ovenstående format og projektion. 

  Tegninger fra Microstation og AutoCAD skal oprettes ved hjælp af registrering af elementtyper i databasefunktionen og identificering af elementer på tegninger via labels.  

  Følgende planer konverteres til shape:

  ·         Belægningsplan

  ·         Vejplan

  Når der i de ovenstående planer også indgår nedenstående elementer med forskellige elementtyper, tilføjes elementtyperne som attribut til elementet. Det gælder:

  ·         Cykelparkering

  ·         Affaldsspande

  ·         Buslæskærme

  ·         Hegn

  Herunder beskrives, hvilke kolonner og deres indhold, der skal tilknyttes de fire ovennævnte elementers tabeller.

  Specifikke krav til levering af data

  Punkter

  Attributnavn

  Format (max antal tegn)

  Gyldige type-værdier (forklaring)

  Elementnavn

  tekst

  Stativ, overdækket, andet

  bemrk

  tekst

  (antal cykelstativer på stedet, specifikation af ’andet’)

  Punkter

  Attributnavn

  Format (max antal tegn)

  Gyldige type-værdier (forklaring)

  Elementnavn

  tekst

  Holcher, Grøn Otto, URB, URB-E, andet

  Bemrk

  tekst

  (specifikation af ’andet’)

  Punkt

  Attributnavn

  Format (max antal tegn)

  Gyldige type-værdier (forklaring)

  Type

  tekst

  afa, smede, boble, andet

  bemrk

  tekst

  (specifikation af ’andet’)

   

  Linje

  Attributnavn

  Format (max antal tegn)

  Gyldige type-værdier (forklaring)

  Elementnavn

  tekst

  Trådhegn, plankeværk, andet

  bemrk

  tekst

  (materiale, specifikation af ’andet’)

   

  Elementtyper: Støjskærme – Portaler - Bygværker – Støttemure - Kajanlæg 

  Data for nye bygværker skal indlæses i Danbro efter Vejdirektoratets anvisninger. Data fra Danbro udstilles i kommunens GIS kort SpatialMap samt på vejman.dk. 

  Krav til data som registreres i Danbro: Danbro Web (vd.dk) 

  Data om bygværket ligges ind i Danbro Classic som PDF-filer. Vejledning til installation fås her: 

  https://danbroweb.vd.dk/Danbro/Danbro-Installation.pdf  

   

  Elementtyper: Brønde - Vejafvandingsledninger – Vejafvandingsbassiner – Pumpestation til vejafvanding – Afvandingsgrøft/trug  

  Vejafvanding skal registreres og indmåles. Afvandingsdata samles i en database til indlæsning i Dandas. Data fra Dandas udstilles i kommunens GIS kort SpatialMap. 

  Krav til aflevering af afvanding findes i Aarhus Kommunes paradigme for SAB-Afvanding

  Data til indlæsning i Dandas sendes til Aarhus Kommune på mail til: vejdrift@mtm.aarhus.dk senest 14 dage før afleveringsforretning.  

  Sidst opdateret: 17. juni 2024