Madservice

Borgere, der er visiteret til Madeservice med udbringning, kan frit vælge mellem godkendte leverandører. Ønsker du som leverandør at søge om godkendelse, skal du henvende dig til Sundhed og Omsorg.

Aarhus kommune har stillet en række krav, som du som leverandør skal leve op til.   

Aarhus kommune sætter i løbet af 2018 madservice med udbringning i udbud, med henblik på at finde en (ny) hovedleverandør. Herefter vil godkendelsmodellen være i kraft og andre virksomheden kan søge om godkendelse.

Leverandører der ønsker at vide mere kan kontakte Konsulent Jakob Nielsen på mail: jakni@aarhus.dk