Gå til hovedindhold

Madservice

Læs mere om Madservice i Aarhus Kommune her.

Indhold

  Borgere, der er visiteret til Madservice med udbringning, kan frit vælge mellem godkendte leverandører. Ønsker du som leverandør at søge om godkendelse, skal du henvende dig til Sundhed og Omsorg.

  Aarhus Kommune har stillet en række krav, som du som leverandør skal leve op til.   

  Leverandører, der ønsker at vide mere, kan kontakte konsulent Jakob Nielsen på mail: jakni@aarhus.dk

  Som madproducerende virksomhed har du mulighed for at blive leverandør af madservice efter ordningen om fritvalgsbeviser. Ordningen omfatter borgere, der bor i eget hjem, og som af Aarhus Kommune er bevilget hjælp til madservice. Leverandører efter ordningen om fritvalgsbeviser skal ikke godkendes på forhånd, men Aarhus Kommune vil løbende føre kontrol med madens ernæringsmæssige kvalitet.

  Fritvalgsbeviset

  Hovedretten har en værdi af 78,00 kr. Prisen er inkl. moms og levering og gældende for 2023. Hvis borgerens bestilling overskrider fritvalgsbevisets værdi, skal du som leverandør selv opkræve betaling fra borgeren for merværdien.

  Aarhus Kommune betaler kun for én hovedret pr dag.

  Borgeren og du som leverandør skal sørge for at udfylde fritvalgsbeviset, som borgeren har fået udleveret og returnere dette til Aarhus Kommune. Leveringen kan gå i gang, når du har modtaget en bekræftelse fra Aarhus kommune.

  Krav du skal leve op til som leverandør

  • Din virksomhed skal være momsregistreret.
  • Den tilbudte hovedret, skal leve op til Aarhus Kommunes kvalitetsstandard for Madservice, heriblandt standarderne beskrevet i ”Anbefalinger for den danske institutionskost”
  Anbefalinger for den danske institutionskost
  • Din virksomhed skal fremsende faktura med vedhæftet specifikation månedsvis bagudrettet til modtagelse i Aarhus Kommune ikke senere end den 10. i måneden. Fakturaen skal indeholde ét beløb, i henhold til specifikationen. Specifikationen sendes direkte på sikker mail til Sundhed og Omsorg på borgervelfaerd@mso.aarhus.dk med att.: ”Jakob Nielsen” og skal indeholde oplysninger om leveringsdatoer, borgernavn, borgers fødselsdato, leveringsadresse samt pris for mad inkl. levering.
  • Din virksomhed har meddelelsespligt, det betyder at virksomheden har pligt til at meddele Aarhus Kommune om ændringer i borgerens behov for hjælp.

  Det kan du forvente af borgeren

  Borgeren eller pårørende er i stand til at administrere madordningen uden kommunens hjælp, herunder bestilling og afbestilling

  I skal aftale et leveringstidspunkt på dagen og hvordan maden skal leveres, fx om maden skal stilles på middagsbordet eller i køleskabet. I skal også aftale en beskedfrist for borgeren, hvis der er brug for leverancefrie dage, ændring af leveringstidspunktet osv. f.eks. hvis borgeren skal på ferie.

  Hvis du vil vide mere om ordningen, kan du kontakte Sundhed og Omsorg ved at skrive til Konsulent Jakob Nielsen på mail: jakni@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 18. august 2023