Gå til hovedindhold

Husk bræmmer langs vandløb

Langs de fleste vandløb og søer skal der være bræmmer for at beskytte vandløbene.

 • Læs op

Indhold

  EU-krav om 3 meter bræmmer

  Det er jf. EUs krav om God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM) i landbrugsreformen (CAP) krav om 3 meter bræmmer langs de vandløb, som jf. vandløbsloven skal have 2 meter bræmmer. Kravet er implementeret med bekendtgørelse om konditonalitet, som Landbrugsstyrelsen er myndighed for. Du kan læse mere om reglerne for 3 meter bræmmer på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

  Minimum tre meter bræmmer omkring søer og vandløb fra 2023 (lbst.dk)

  Bræmmer jf. vandløbsloven

  Langs naturlige vandløb og søer på over 100 kvm skal der jf. vandløbsloven være 2 meters bræmmer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der i vandområdeplanerne er målsat til godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale.

  I bræmmen må du ikke:

  • Ændre i terrænet
  • Plante
  • Behandle jorden
  • Dyrke jorden
  • Bygge
  • Anbringe hegn.

  Græsning og høslæt er kun tilladt på en måde, der ikke giver risiko for udskridning af bræmme eller vandløbsbrink.

  Aarhus Kommune har registeret hvilke vandløb, der har krav om to meter bræmmer. Er du i tvivl, om der skal være bræmmer, er du velkommen til at kontakte os.

  Derfor er der bræmmer

  Formålet med bræmmer er at bevare vandløbets eller søens bred i en stabil tilstand og dermed beskytte bredden mod udskridning mv., bl.a. i forbindelse med landbrugets anvendelse af maskiner. En stabil bred medfører, at tilførslen af sand og jord til vandløb og søer nedbringes, dels fordi bredden beskyttes mod udskridning, dels fordi bræmmens planter virker som et filter ved overfladisk afstrømning fra markerne.

  Bræmmen medvirker til at begrænse erosion, således at vandløb og søer ikke fyldes op med sand mv., og mindsker behovet for omkostningskrævende samt miljø- og naturmæssigt belastende oprensninger. Den stabile bred sikrer endvidere gode fysiske forhold til gavn for både fisk og smådyr.

  Sådan måler du bræmmen

  Du skal beregne bræmmen fra vandløbets øverste kant, som er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet til det flade terræn, der normalt kan jordbehandles. 

  Læs vejledning om opmåling

  Det er Aarhus Kommune, der afgør, hvorfra bræmmen beregnes, og det sker efter konkret vurdering af forholdene ved det enkelte vandløb. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

  Sidst opdateret: 5. december 2023