Gå til hovedindhold

Anmeld brug af slam og andre affaldsprodukter

Hvis du vil sprede affaldsprodukter som fx slam på dine marker, skal det først anmeldes.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du vil bruge affaldsprodukter (slam og lign.) som gødning på dine landbrugsarealer, skal det først anmeldes til Aarhus Kommune. Affaldsprodukterne kan indeholde tungmetaller, miljøfremmede stoffer og PFAS-stoffer. Derfor er der en række restriktioner for spredning af dem.

  Leveringsmeddelelse

  Den affaldsproducent, som skal levere affaldsprodukterne til dine marker, skal anmelde udspredningen ved at sende leveringsmeddelelse til landbrug@mtm.aarhus.dk med følgende informationer:     

  • Kopi af underskrevet aftale om levering af affald (mellem dig og affaldsproducenten).
  • Deklaration for affald, hvor grænseværdierne i bekendtgørelsen er overholdt.
  • Et kort der angiver markerne, hvor affaldet skal spredes.
  • Repræsentative analyser af affaldet, hvor grænseværdierne i bekendtgørelsen er overholdt.

  Vi behandler oplysningerne inden for otte dage. Hvis du inden for de otte dage ikke hører andet, er det i orden at sprede affaldsproduktet på din jord.

  Vær desuden opmærksom på, at affaldsprodukterne ikke må give anledning til unødig gene. Affaldsprodukterne skal nedbringes inden for seks timer, og det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med loven.

  Anmeldere skal selv betale for den tid, vi bruger i forbindelse med anmeldelsen.

  Spredningsmeddelelse

  Efter spredningen skal du sende en spredningsmeddelelse med oplysninger om ”faktisk spredning”. Den skal indeholde de informationer, vi har beskrevet under leveringsmeddelelse.

  Hvis du vil vide mere, kan du læse følgende bekendtgørelser:

  Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål

  Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023