Gå til hovedindhold

Salg af del af storparcel 5 i delområde II i lokalplan 1083

Aarhus Kommune udbyder i offentligt udbud ejendommen del af matr.nr. 8dt og 8b Vejlby By, Ellevang beliggende på hhv. Lystrupvej 7C og Arresøvej 13, 8240 Risskov.

 • Læs op

Indhold

  Ejendommen er beliggende i Kommuneplanramme 150720BO, og er omfattet af Aarhus Kommunes lokalplan nr. 1083 Risskov Engby - bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov, der udlægger området, herunder Ejendommen til boligformål. Der er tale om salg af del af storparcel 5 i delområde II.

  Ejendommen har et grundareal på 4.462 m2, hvor der maksimalt kan opføres 9.356 m2 etageareal, jf. skemaet i lokalplanens § 8.1.

  Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest 6. september 2024 kl. 12.00.

  Tilbuddet skal sendes pr. mail til grundsalg@mtm.aarhus.dk. Mailen skal være mærket: ”Tilbud om køb af storparcel 5, Arresøvej”. Det er tilbudsgivers eget ansvar, at tilbuddet er kommet rettidigt frem.

  Aarhus Kommune ønsker ikke at modtage modeller eller plancher. 

  Hent udbudsmaterialet her

  Sidst opdateret: 7. juni 2024