Gå til hovedindhold

Skal du nedrive en bygning?

For at være på den sikre side bør du altid rette henvendelse til Byggeri, inden du går i gang med at rive en bygning ned.

Indhold

  Afhængig af hvilken bygning, du skal rive ned, skal du søge om tilladelse til nedrivningsarbejdet. Nogle bygninger kan dog nedrives uden tilladelse. For at være på den sikre side, bør du henvende dig til Byggeri, inden du går i gang. Uanset hvad skal alle nedrivninger meddeles til BBR. Du bør give besked om arbejdet senest 14 dage inden, du går i gang.

  Ved nedrivning af bygninger, skal der udover bestemmelserne i Byggeloven, også tages hensyn til:

  • bestemmelserne om bygningsfredning
  • boligreguleringslovens bestemmelser
  • bestemmelser om affaldsdepoter
  • miljøforhold i forbindelse med udførelsen af selve arbejdet.

  Jævnfør Bygningsreglementets § 47 stk. 2 Stk. kan følgende bygninger nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen: Garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, der er opført i tilknytning til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.

  Selvom nedrivningen ikke kræver tilladelse, skal du, når arbejdet er færdigt, indberette det til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

  Se mere i bygningsreglementet.

   

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023