Gå til hovedindhold

Servicemål for byggesagsbehandling

I Aarhus Kommune bruger vi de nationale servicemål for byggesagsbehandling.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune anvender de nationale servicemål fra KL og regeringens aftale fra 2015:

  Tabel: Servicemål for Byggeri - Aarhus Kommune

    Område

    Kategori

  Servicemål for 2018*

    Byggetilladelser

    1: Simple konstruktioner (carporte)

    40 dage.

    2: Enfamiliehuse

    40 dage.

    3: Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet

    50 dage.

    4: Andre faste konstruktioner m.v. (mobilmaster)

    Ej fastsat.

    5: Øvrigt erhvervs/- og etagebyggeri: hhv. bolig og erhverv

    60 dage/    55 dage.

  *) Servicemålene omfatter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid – i antal kalenderdage - opgjort fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen, fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger ud over syv dage.

  I tilfælde, hvor der i en byggesag i relation til industri- og lagerbygninger samtidig er ansøgt om en miljøgodkendelse, og der i den pågældende sag er planmæssige forhold, som forhindrer endelig behandling af byggesagen, gælder de 130 dage, som er det nationale servicemål for miljøgodkendelsen. Ekskl.: Fredningssager og dispensationer fra landzonebestemmelser, udviklingsprojekter, der kræver vedtagelse af nye lokalplaner samt ansøgninger, der indebærer VVM-pligt.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023