Gå til hovedindhold

Garantistillelse

Før du får en grave-/støbe- eller byggetilladelse, skal du stille en garanti til Teknik og Miljø. Garantien skal stilles for at sikre, at grundkøbere ikke kommer til at betale for byggemodningsarbejderne to gange.

 • Læs op

Indhold

  Før, der kan gives byggetilladelse i et nyt byggemodningsområde, skal der jf. Byggeloven § 4, stk. 1 og 2 foreligge en garantistillelse for anlæg af veje, stier, fortov, parkeringsarealer, belysning og rendestensbrønde mv. i byggemodningen samt for evt. supplerende vejanlæg, der kræves anlagt uden for byggemodningsområdet.

  Det er bygherrens ansvar at stille garantien. Garantien udregnes efter projektets størrelse og er et udtryk for den samlede anlægssum til realisering af vejanlægget.

  Formular til brug for garantistillelse

  Nedskrivning af garanti

  Garantien kan under udførelsen af byggemodningen nedskrives i forhold til det arbejde, der er blevet udført – dog ikke til under minimumsbeløbet, som er angivet i approbationen. Garantien kan først frigives efter færdiggørelse af vej- og stiprojektet i henhold til approbationen og herunder overdragelse af evt. vejbelysning til Aarhus Kommune eller dokumentation af privat drift.

  Ønsker du at få nedskrevet din garanti, skal du udfylde nedenstående formular. 

  Fx 03.08.2010

  I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

  Hvad indhenter vi og hvorfor?

  Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

  Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

  Du kan få slettet din henvendelse

  Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

  Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

  Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

  Hvem bruger dine oplysninger?

  Den dataansvarlige er:

  Teknik og Miljø
  Aarhus Kommune
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand

  Telefon: 8940 4400
  E-mail: post@mtm.aarhus.dk

  Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

  Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

  Sidst opdateret: 8. maj 2024