Gå til hovedindhold

Uddannelse af kommende medarbejdere

Til virksomheder, der vil vide mere om opkvalificering inden ansættelse, lære- og elevpladser og voksenlærlingeordningen

 • Læs op

Indhold

  Opkvalificering inden ansættelse

  Virksomheder inden for brancher med mangel på arbejdskraft kan nu sikre sig, at ledige opnår nødvendige kompetencer inden ansættelsen. Jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere kan nemlig få faglig opkvalificering forud for deres næste job i de brancher, der mangler arbejdskraft. Dermed får den ledige de helt rette kompetence inden for netop din branche. Som virksomhed skal du blot afgive en erklæring om, at du vil ansætte den ledige efter opkvalificeringen.

  Uddannelse i virksomheden (lære- og elevpladser)

  Det er en god investering i jeres virksomhed at oprette lære- og elevpladser. I får udbetalt tilskud, sparer udgifter til arbejdsgivernes uddannelsesbidrags-kasse (AUB) på, og I er samtidig med til at sikre, at Aarhus får flere faglærte medarbejdere.

  En elev eller lærling kræver ekstra tid og opmærksomhed, især i starten af uddannelsen. Men mange virksomheder oplever hurtigt en økonomisk gevinst og en positiv effekt af at få nye indspark og ekstra hænder til at tage fra.

  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler tilskud til offentlige og private arbejdsgivere, der har udbetalt løn til elever under skoleophold og uddannelse. Vælger I en elev inden for et af de uddannelsesområder, hvor der især kommer til at mangle faglærte i fremtiden, kan I desuden få udbetalt op til 5.000 kr. pr. elev i bonus.

  Har I før haft ansat lærlinge, og vælger at uddanne endnu flere lærlinge i forhold til tidligere, kan I få udbetalt en bonus på op til 15.000 kr. pr. elev.

  Nye regler om AUB bidrag

  I januar 2018 kom der nye regler for virksomheder, der i forvejen har ansatte med en erhvervsuddannelse, der gør det endnu mere fordelagtigt at uddanne elever. For jo flere elever I uddanner, des lavere bidrag skal I betale til arbejdsgivernes uddannelses-bidrags-kasse (AUB). Omvendt skal I betale et større bidrag, hvis ikke I ikke uddanner tilstrækkeligt med elever.

  Har du brug for mere information om reglerne, kan du ringe til os – på 87 13 41 11. Vi kan også hjælpe med at finde egnede elever.

  På virk.dk kan du læse mere om praktikplads-AUB

  Voksenlærlingeordningen

  I 2018 er voksenlærlingeordningen forenklet. Der er tale om et forsøg, der gælder året ud og hvor det ikke længere et krav, at ledige skal vælge en uddannelse fra positivlisten og kravene til forudgående ledighed er samtidigt gjort lempeligere.

  Reglerne for tilskud til virksomhederne er også gjort enklere. Der gives fortsat 40 kr. eller 30 kr. i timen i praktikperioderne under hele uddannelsen. Det er dog ikke muligt, at få tilskud til en voksenlærling, som har været ansat i virksomheden inden for de seneste seks måneder.

  Læs mere om voksenlærlinge-ordningen

  Sidst opdateret: 18. august 2023