Gå til hovedindhold

Voksenlærling - elever over 25 år

Vær med til at sikre faglært arbejdskraft i jeres virksomhed. Ansæt en lærling over 25 år med tilskud og giv lærlingen en genvej til en faglært uddannelse.

 • Læs op

Indhold

  Med voksenlærlingen kan din virksomhed uddanne nye medarbejdere eller opkvalificere nuværende ansatte. Samtidig kan I trække på voksenlærlingens erfaring og kompetencer fra tidligere job og uddannelse.

  Forløbet foregår, som når I ansætter en almindelig lærling. I står for uddannelsen i virksomheden, og voksenlærlingen skal på skoleforløb på en af de erhvervsskoler, der udbyder uddannelsen. 

  Der gives tilskud til ansættelsen af voksenlærlingen inden for mere end 200 uddannelser/fag. Det kræver dog, at kandidaten opfylder lovkravene.

  Desuden kan vi hjælpe med at godkende kandidater, som selv har henvendt sig hos jer - eller som allerede er ansat og ønsker at blive faglært.

  I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud rul, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget, og tilskud til den ansattes løn.

  Ansøgning om forløbet skal sendes til Jobcenter Aarhus, hvis virksomheden er beliggende i Aarhus Kommune.

  Ansøgning om tilskud skal indgives senest én måned efter, at uddannelsen er påbegyndt. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i den resterende periode.

  I skal søge via VITAS.

  Ansøgningssystemet VITAS
  Sidst opdateret: 17. august 2023