Gå til hovedindhold

Løntilskud - privat virksomhed

Ved at ansætte en medarbejder i en løntilskudsstilling, hjælper din virksomhed en ledig ind på arbejdsmarkedet.

 • Læs op

Indhold

  Ansættelse med løntilskud er en god start på et ansættelsesforhold. Jeres virksomhed får en ny medarbejder, og Aarhus Kommune yder et løntilskud i en aftalt periode. Herefter kan ansættelse fortsætte uden tilskud.

  Vi hjælper dig gerne med at definere stillingens omfang og finde egnede kandidater.

   

  Løntilskudsstillinger kan laves inden for alle arbejdsområder og funktioner hos private virksomheder. Jobcentret skal altid forhåndsgodkende løntilskudspladsen og den ledige.

  For at ansætte en person i løntilskud skal I have flest ordinært ansatte medarbejdere i virksomheden.

  Antallet af personer i løntilskud må maksimalt udgøre:

  • 1 person for hver 5. ordinært fuldtidsansatte for virksomheder med op til 50 ordinært ansatte, dog altid 1.
  • For virksomheder med over 50 ordinært ansatte kan der herudover kun ansættes 1 person i løntilskud for hver 10. ordinært ansatte.

  For at ansætte en person i løntilskud skal merbeskæftigelseskravet være opfyldt. Det betyder, at der skal ske en nettoudvidelse i antallet af ansatte i virksomheden.

  Forrige måneds antal ordinært ansatte skal således være lig med, eller større end, det gennemsnitlige antal ordinært ansatte i de foregående 12 mdr. Opgørelsen foretages i fuldtidspersoner, der er ansatte under virksomhedens CVR-nummer. Deltidsansatte omregnes til et samlet antal fuldtidspersoner. Der skal ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud samt unge under 18 år.

  Stillingen skal desuden være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller inden for et tilsvarende fagområde.

  Den ledige skal vurderes at have behov for oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

  Kravet om 26 ugers sammenlagt ledighed gælder ikke for personer, der:

  • ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere.
  • er over 50 år.
  • er enlig forsørger.

  Ansættelse i en løntilskudsstilling kan ikke tilbydes personer i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

  Vurdering foretages bl.a. på baggrund af uddannelse, kvalifikationer og kompetencer i forhold til jobbet.

  Lovgivningen fastsætter en maksimal varighed på 6 måneder.

  Løntilskuddet kan kun udgøre 50 pct. af lønnen.

  Ansøgning i VITAS

  Det betyder også, at I kun kan få refusion for den periode personen har været ansat.

  I giver jobcentret besked via VITAS.

  Selvbetjeningsløsningen VITAS
  Sidst opdateret: 5. januar 2024