Gå til hovedindhold

Vælg pasning på fuldtid eller deltid

Du kan vælge mellem pasning på fuldtid eller deltid i vores dagtilbud. Så kan du vælge den ordning, der passer dit barn og jeres familie bedst.

 • Læs op

Indhold

  Vi tilbyder tre ordninger: 

  • Pasning på deltid: 25 timer pr. uge.
  • Pasning på deltid: 30 timer pr. uge for forældre, der afholder fravær efter barselsloven
  • Pasning på fuldtid: 51,5 timer pr. uge.

  Ændringer af pasningstid skal varsles med 2 måneder til d. 1. eller den 15. i måneden

  Man betaler for den ordning, man vælger. Taksten for 25 timer er således lavere end taksten for 30 timer.

  Du skal endeligt vælge ordning, når du accepterer et tilbud om plads til dit barn.

  OBS: Det er ikke muligt at vælge mellem deltids- og fuldtidspasning i dagplejen.

  Lidt om deltids- og fuldtidspasning

  Hvis du vælger en deltidsplads skal du aflevere en mødeplan til dagtilbuddet. Du skal oplyse dagtilbuddet om dit barns komme- og gåtider med mindst en måneds varsel og du skal lave planen for to uger ad gangen. 

  Eksempel: 1. marts skal du senest aflevere mødeplanen for dit barns tider fra den 1. - 15. april og senest 15. marts skal du aflevere planen fra 16. april - 30. april

  Dagtilbuddet planlægger personalets arbejdstid efter, hvornår børnene er der. Derfor er det vigtigt, at du overholder de aftalte tidspunkter for komme- og gåtider.

  Du har mulighed for at placere timerne i en to-ugers-plan, så du f.eks. bruger 16 timer den ene uge og 34 timer den anden uge, hvis du ikke har behov for det samme timeantal hver uge. Du kan frit placere timerne indenfor dagtilbuddets åbningstid. Timerne skal dog placeres i en to-ugers plan, jf. ovenfor, og det er derfor ikke muligt at fordele timerne over f.eks. en tre-ugers plan i stedet. Det er heller ikke muligt at spare timer op, der ikke er brugt i to-ugers planen, til senere brug.

  Eksempel: En mødeplan kan f.eks. se sådan ud:

  Uge 1 (16 timer)

   • Mandag og tirsdag: 8.00 – 12.00
   • Onsdag: fast fridag
   • Torsdag og fredag: 8.00 – 12.00

  Uge 2 (34 timer)

   • Mandag til onsdag: 8.00 – 15.00
   • Torsdag: 8.00 – 16.00
   • Fredag: 8.00 – 13.00

  Komme- og gåtiderne er i det tidsrum, hvor du er i dagtilbuddet. Det vil sige, at den tid du bruger i dagtilbuddet sammen med dit barn ved aflevering og afhentning, også tæller med.

  Hvis du eller din partner afholder fravær efter barselsloven (det vil sige primært lønmodtagere på barsel), fx til et yngre barn, har du ret til deltid på 30 timer, hvis du ønsker det.

  Vær opmærksom på at taksten for 30 timer er højere, end taksten for 25 timer.

  Hvis du ønsker en deltidsplads på 30 timer fremfor 25 timer, skal du kunne dokumentere, at du eller din partner afholder fravær efter barselsloven. Du kan ikke gøre brug af de 30 timer, hvis du afholder barsel efter anden lovgivning.

  Vær opmærksom på, at ansøgningen skal indeholde en eller flere typer af dokumentation for fravær efter barselsloven:

  Søg om deltid 30 timer pr. uge i forbindelse med afholdelse af barsel

  Dokumentation for selvstændig

  • Barselsplan fra Udbetaling Danmark med dokumentation for udbetaling af barselsdagpenge

  Dokumentation for lønmodtager

  • En barselsplan, som er aftalen med arbejdsgiver om, hvordan barslen afholdes efter fødslen.
  • Hvis orlov deles mellem forældre, skal hver forælder indsende dokumentation for egen barselsperiode.
  • En tro og love-erklæring eller anden skriftlig aftale med arbejdsgiver

  Dokumentation for kontanthjælp/dagpenge

  • Kvittering fra Aarhus Kommunes ydelsescenter omkring fødsel og fritagelse for rådighedsforpligtelsen

  Hvis du alene ønsker deltid på 25 timer, så søges der i dagtilbuddet, og der kræves ikke dokumentation for barsel, se evt. punktet ”Hvordan ændrer jeg min pasningstid?”

  Du kan ikke spare timer op, hvis du holder dit barn hjemme en dag, hvor dit barn efter mødeplanen skulle være kommet. Du kan heller ikke spare timer op, når dit barn holder ferie, hvis dit barn er syg, eller hvis der er helligdage og ferielukket.

  Hvis du vælger pasning på fuld tid er du ikke forpligtet til at aflevere en mødeplan til dagtilbuddet. Men: Det hjælper os med at planlægge personalets arbejdstider, så det er en stor hjælp, hvis du vil bruge lidt tid på at lave den.

  Dit barn kan frit benytte sin plads indenfor åbningstiden.

  Hvis du vil ændre din pasningstid, skal du kontakte dit dagtilbud. Du kan altid ændre din pasningstid med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden

  Sidst opdateret: 9. januar 2024