Gå til hovedindhold

Frister for sagsbehandling i Sundhed og Omsorg

Se, hvornår du i langt de fleste tilfælde kan forvente at få en afgørelse i en sag hos Sundhed og Omsorg inden for nedenstående områder.

Indhold

  Kan vi ikke overholde den sagsbehandlingstid, vi har angivet, vil du som ansøger få besked herom samt hvornår, du kan forvente en afgørelse.

  I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, følger fristen for at træffe ny afgørelse de for de enkelte paragraffer, dog maksimalt fire uger.

  • Pleje, generelt:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
   • Skift af leverandør: 14 hverdage (2 uger)
  • Praktisk hjælp, Indkøb:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 10 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
   • Skift af leverandør: 14 hverdage (2 uger)
  • Praktisk hjælp, Rengøring og tøjvask:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 15 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 12 hverdage.
   • Skift af leverandør: 14 hverdage (2 uger)
  • Madservice:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
   • Skift af leverandør: 7 hverdage (1 uge)
  • Genoptræning uden indlæggelse:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Genoptræning efter udskrivning fra sygehus:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 3 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 4 hverdage.
  • Vedligeholdelsestræning:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Sygepleje:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Ingen tidsfrister, sygeplejerskens vurdering.
  • Omsorgstandpleje og tandproteser:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 20 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Umiddelbart efter afgørelsen.
  • Boligindretning, små ændringer (fx toiletstøtter og fjernelse af dørtrin):
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 25 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Leveringen varierer, afhængigt af de eksterne samarbejdspartnere.
  • Boligindretning, mindre ændringer (fx større rampesystem, skylle-tørretoilet, automatisk døråbner, loftlift og gelænder):
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 70 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Leveringen varierer, afhængigt af de eksterne samarbejdspartnere.
  • Boligindretning, store og omfattende ændringer (fx dørudvidelse, platformslift og ombygning, altså ændringer der kræver byggeteknisk bistand og/eller byggetilladelse):
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 150 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Leveringen varierer, afhængigt af de eksterne samarbejdspartnere.
  • Ældrebolig
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 20 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Ingen tidsfrister.
  • Plejehjem
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 20 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 2 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis du ønsker et specifikt plejehjem.
  • Personlige hjælpemidler, brystproteser, diabetes- og stomihjælpemidler:
   • Tidsfrist for visitation: Senest 3 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: stomihjælpemidler: Senest 3 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: diabeteshjælpemidler: Senest 4 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: brystproteser: Senest 5 hverdage.
  • Øvrige personlige hjælpemidler:
   • Tidsfrist for visitation: Senest 20 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Afhængig af produkt og leverandør.
  • Hjælpemidler til udlån, type 2:
   • Tidsfrist for visitation: Senest 25 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 2 hverdage.
  • Hjælpemidler til udlån, type 3:
   • Tidsfrist for visitation: Senest 70 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere og kommunens lagerbeholdning.
  • Forbrugsgoder:
   • Tidsfrist for visitation: Senest 70 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Ingen leveringstid, da borger som oftest selv indkøber forbrugsgodet.
  • Korttidsplads
   • Tidsfrist for visitation: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Afløsning og aflastning.
   • Tidsfrist for visitation: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Pasning af nærtstående med betydeligt handicap mv.
   • Tidsfrist for visitation: Senest 10 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Arbejdsgiver skal senest 6 uger før orloven have besked.
  • Plejevederlag - pasning af døende.
   • Tidsfrist for visitation: Senest 3 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Handicapbiler, ansøgning om dækning af reparationsudgifter på særlig indretning:
   • Tidsfrist for visitation: Samme dag.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.
  • Handicapbiler, ansøgning om tilskud til særlig indretning i egen bil, hvor der ikke samtidigt er søgt om lån til bilen:
   • Tidsfrist for visitation: 1 til 4 uger.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.
  • Handicapbiler, ansøgning om lån til køb af bil 1. gang samt ansøgning om fritagelse for grøn ejerafgift eller vægtafgift:
   • Tidsfrist for visitation: 1 til 6 måneder, særlige situationer op til 12 måneder.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.
  • Kørselsordninger, handicapkørsel.
   • Tidsfrist for visitation: 25 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 10 hverdage (Midttrafik)
  • Kørselsordninger, kørsel til læge/speciallæge.
   • Tidsfrist for visitation: 25 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Umiddelbart efter afgørelsen.
  Sidst opdateret: 24. august 2023