Gå til hovedindhold

Frister for sagsbehandling i Sundhed og Omsorg

Se, hvornår du i langt de fleste tilfælde kan forvente at få en afgørelse i en sag hos Sundhed og Omsorg inden for nedenstående områder.

 • Læs op

Indhold

  Kan vi ikke overholde den sagsbehandlingstid, vi har angivet, vil du som ansøger få besked herom samt hvornår, du kan forvente en afgørelse.

  I ankesager, der hjemvises fra Ankestyrelsen til ny behandling, følger fristen for at træffe ny afgørelse de for de enkelte paragraffer, dog maksimalt fire uger.

  • Pleje, generelt:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
   • Skift af leverandør: 14 hverdage (2 uger)
  • Praktisk hjælp, Indkøb:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 10 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
   • Skift af leverandør: 14 hverdage (2 uger)
  • Praktisk hjælp, Rengøring og tøjvask:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 15 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 12 hverdage.
   • Skift af leverandør: 14 hverdage (2 uger)
  • Madservice:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
   • Skift af leverandør: 7 hverdage (1 uge)
  • Genoptræning uden indlæggelse:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Genoptræning efter udskrivning fra sygehus:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 3 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 4 hverdage.
  • Vedligeholdelsestræning:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Sygepleje:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Ingen tidsfrister, sygeplejerskens vurdering.
  • Omsorgstandpleje og tandproteser:
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 20 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Umiddelbart efter afgørelsen.
  • Boligindretning, små ændringer (fx toiletstøtter og fjernelse af dørtrin):
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 25 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Leveringen varierer, afhængigt af de eksterne samarbejdspartnere.
  • Boligindretning, mindre ændringer (fx større rampesystem, skylle-tørretoilet, automatisk døråbner, loftlift og gelænder):
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 70 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Leveringen varierer, afhængigt af de eksterne samarbejdspartnere.
  • Boligindretning, store og omfattende ændringer (fx dørudvidelse, platformslift og ombygning, altså ændringer der kræver byggeteknisk bistand og/eller byggetilladelse):
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 150 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Leveringen varierer, afhængigt af de eksterne samarbejdspartnere.
  • Ældrebolig
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 20 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Ingen tidsfrister.
  • Plejehjem
   • Tidsfrist for afgørelse: Senest 20 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 2 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis du ønsker et specifikt plejehjem.
  • Personlige hjælpemidler, brystproteser, diabetes- og stomihjælpemidler:
   • Tidsfrist for visitation: Senest 3 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: stomihjælpemidler: Senest 3 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: diabeteshjælpemidler: Senest 4 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: brystproteser: Senest 5 hverdage.
  • Øvrige personlige hjælpemidler:
   • Tidsfrist for visitation: Senest 20 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Afhængig af produkt og leverandør.
  • Hjælpemidler til udlån, type 2:
   • Tidsfrist for visitation: Senest 25 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 2 hverdage.
  • Hjælpemidler til udlån, type 3:
   • Tidsfrist for visitation: Senest 70 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere og kommunens lagerbeholdning.
  • Forbrugsgoder:
   • Tidsfrist for visitation: Senest 70 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Ingen leveringstid, da borger som oftest selv indkøber forbrugsgodet.
  • Korttidsplads
   • Tidsfrist for visitation: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Afløsning og aflastning.
   • Tidsfrist for visitation: Senest 5 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Pasning af nærtstående med betydeligt handicap mv.
   • Tidsfrist for visitation: Senest 10 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Arbejdsgiver skal senest 6 uger før orloven have besked.
  • Plejevederlag - pasning af døende.
   • Tidsfrist for visitation: Senest 3 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 5 hverdage.
  • Handicapbiler, ansøgning om dækning af reparationsudgifter på særlig indretning:
   • Tidsfrist for visitation: Samme dag.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.
  • Handicapbiler, ansøgning om tilskud til særlig indretning i egen bil, hvor der ikke samtidigt er søgt om lån til bilen:
   • Tidsfrist for visitation: 1 til 4 uger.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.
  • Handicapbiler, ansøgning om lån til køb af bil 1. gang samt ansøgning om fritagelse for grøn ejerafgift eller vægtafgift:
   • Tidsfrist for visitation: 1 til 6 måneder, særlige situationer op til 12 måneder.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Levering varierer afhængig af eksterne samarbejdspartnere.
  • Kørselsordninger, handicapkørsel.
   • Tidsfrist for visitation: 25 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Senest 10 hverdage (Midttrafik)
  • Kørselsordninger, kørsel til læge/speciallæge.
   • Tidsfrist for visitation: 25 hverdage.
   • Tidsfrist for levering efter visitation: Umiddelbart efter afgørelsen.
  Sidst opdateret: 24. august 2023