Gå til hovedindhold

Folkesundheds-videnskab

Studerende fra Health på Aarhus Universitet (og andre videregående uddannelser)

 • Læs op

Indhold

  Sæt din faglighed i spil i Aarhus Kommune

  Har du lyst til at prøve teori af i praksis og sætte din viden i spil i en kompleks kommunal virkelighed? Vi tilbyder mulighed for, at du kan komme helt tæt på kommunale sundhedsindsatser samt strategiske beslutninger og samarbejder, der har indflydelse på borgernes sundhed og trivsel.

  Du kan læse mere om Aarhus Kommunes sundhedstilbud til borgerne på www.sundhedstilbud.dk Vi opdaterer to gange årligt forslag til kandidatspecialer og erhvervsorienterede projektforløb. Oversigten finder du her på siden og på AU Healths hjemmeside. Herudover er det muligt at foreslå egne emner og projekter.

  Der er to ansøgningsfrister årligt for kandidatspecialer og erhvervsorienterede projektforløb i Sundhed og Omsorg. Ansøgningsfristen for forløb i efteråret er 10. april klokken 12, og ansøgningsfristen for forløb i efteråret er 10. oktober klokken 12. Ansøgningen åbner 2-4 uger før tidsfristen på www2.aarhus.dk/job  

  Ansøgninger skal sendes elektronisk via aarhus.dk/job og skal indeholde ansøgningsskema for henholdsvis kandidatspeciale eller erhvervsorienteret projektforløb og overholde kravene beskrevet i ansøgningsskemaerne. Ansøgningsskemaerne findes her på siden.

  Vi sender alle indsendte ansøgninger fra studerende på Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet til Studieleder på AU Health til orientering. Vi foretager udvælgelse af kandidatspecialer og erhvervsorienterede projektforløb på baggrund af nedenstående kriterier. Kapaciteten i Sundhed og Omsorg i forhold til kandidatspecialer og erhvervsorienterede projektforløb varierer, og der er således ikke et fast antal pladser at ansøge om.

  Bedømmelseskriterier

  • Kun ansøgninger, der er indsendt via aarhus.dk/job, i det korrekte ansøgningsskema, med alle oplysninger og i korrekt omfang samt rettidigt i forhold til ansøgningsfristerne i årshjulet bliver bedømt
  • Ansøgningens emne og metode vurderes i forhold til prioriterede dagsordner i Sundhed og Omsorg. Opfyldelse af faglige krav drøftes med AU Health specialevejleder oplyst af den/de studerende
  • Sundhed og Omsorg vurderer kapacitet blandt medarbejdere i forhold til at kunne understøtte den/de specialestuderende og tildeler erhvervsvejleder/kontaktperson efter udvælgelse

   Udvælgelse

  • Alle ansøgere får besked senest som beskrevet i årshjulet
  • For specialer, der godkendes af Sundhed og Omsorg samt AU Health, udarbejdes der en standard specialeformular af den studerende med inddragelse af Sundhed og Omsorg
  • Udgangspunktet for specialet er, at det kommunale projekt er casen, og specialet er produktet. Kvalitetssikring af specialet sker mellem AU Health vejleder og specialestuderende. Sundhed og Omsorgs erhvervsvejleder/kontaktperson bidrager med viden om organisation, indsats, relaterede aktiviteter, målgruppe mm
  • Kandidatspecialer fremsendes til efter aflevering og bedømmelse på AU Health til erhvervsvejleder/kontaktperson i Sundhed og Omsorg

  Bedømmelseskriterier

  • Kun ansøgninger, der er indsendt via aarhus.dk/job, i det korrekte ansøgningsskema, med alle oplysninger og i korrekt omfang samt rettidigt i forhold til ansøgningsfristerne i årshjulet bliver bedømt
  • Ansøgningens emne vurderes i forhold til prioriterede dagsordner i Sundhed og Omsorg
  • Sundhed og Omsorg vurderer kapacitet blandt medarbejdere i forhold til at kunne understøtte den studerende og tildeler erhvervsvejleder/kontaktperson efter udvælgelse

   Udvælgelse

  • Alle ansøgere får besked senest som beskrevet i årshjulet
  • For erhvervsorienterede projektforløb, der godkendes af Sundhed og Omsorg samt AU Health vejleder, udarbejdes der en standard praktikaftale mellem den studerende og Sundhed og Omsorg. Aftalen godkendes af AU Health Studieleder
  • Udgangspunktet for det erhvervsorienterede projektforløb er et fokusområde (eksempelvis en afgrænset opgave eller et emne) samt et bredere indblik i den kommunale sundhedsforvaltning (eksempelvis bidrag til den generelle opgaveløsning i afdelingen). Sundhed og Omsorg leverer vejledning på de opgaver, som den studerende skal udføre
  • Opgaver udarbejdet på baggrund af erhvervsorienterede projektforløb fremsendes til efter aflevering og bedømmelse på AU Health til erhvervsvejleder/kontaktperson i Sundhed og Omsorg Alle ansøgere får besked senest som beskrevet i årshjulet

  Hvis du har spørgsmål til ansøgning om kandidatspecialer eller erhvervsorienterede projektforløb, kan du kontakte
  Sofie Høj Knudsen, Udviklingskonsulent, tlf. +45 41858457, email sohk@aarhus.dk