Politisk ledelse

Medlem af Aarhus Byråd (for Socialdemokratiet (S)) siden 1. januar 2006. Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse siden 1. januar 2018.

Har du gode ideer til, hvordan vi udvikler de kommunale velfærdstilbud? Så kan du drøfte dem med social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz.

Du har mulighed for at møde rådmanden på følgende tidspunkter:

  • Tirsdag den 29. maj 2018 klokken 13-15 hos Allèskolen, Fredens Torv 6, 8000 Aarhus C
  • Tirsdag den 4. september 2018 klokken 13-15 hos Alkoholbehandlingen, Jægergårdsgade 66, 8000 Aarhus C
  • Tirsdag den 20. november 2018 klokken 13-15 hos Handicapcentret for Børn, Grøndalsvej 1B, 8260 Viby J

 

For at undgå, at du går forgæves, beder vi dig sende en mail til raadmand@msb.aarhus.dk eller ringe i god tid i forvejen på telefon 89 40 35 03 og aftale tidspunkt samt oplyse, hvad du gerne vil tale med rådmanden om.

Åbent kontor er ikke et klageorgan, men en mulighed for at drøfte emner af generel karakter.

Dagsorden, bilag og referater er tilgængelige for alle (dog ikke for lukkede dagsordenpunkter). Sager til rådmandsmødet vil typisk være indstillinger til Byrådet eller indstillinger af mere overordnet eller principiel karakter.

Som udgangspunkt kan du hver mandag klokken 15 finde dagsorden og bilag til rådmandsmødet. Rådmanden holder mødet onsdag formiddag. Referatet fra mødet kan du finde i næste uges dagsorden. Der laves beslutningsreferat af møderne.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at drøftelserne på rådmandsmøderne kan betyde, at kommunen skal arbejde videre med sagen, og at sagen måske skal forelægges rådmandsmødet en gang til.

Gå til mødemateriale for 2019

Gå til mødemateriale for 2018

Når en borger får hjælp eller støtte, skal støtten tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Den professionelle indsats skal finde løsninger sammen med borgeren og understøtte disse løsninger.

Vi arbejder også tæt sammen med de frivillige foreninger, der bidrager med et vigtigt supplement til den nødvendige, professionelle indsats fra kommunens side.

Social- og Beskæftigelsesforvaltningen har hver en stab, som sammen med tre fællesstabe betjener forvaltningerne, direktionen og rådmand.