Gå til hovedindhold

Center for Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser

I Center for Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser arbejder jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter og fastholdelseskonsulenter sammen om at få ledige fleksjobvisiterede i job samt fastholde fleksjobansatte i job.

 • Læs op

Indhold

  Vi har også en række særlige virksomhedsindsatser for særligt udsatte og sårbare borgere. Disse indsatser er beskrevet herunder.

  Afdelingen har et tæt samarbejde med virksomhederne om etablering af fleksjob og praktikker. Der er fokus på, at samarbejdet med virksomhederne skal være kendetegnet ved høj service. Vi ønsker at være en stærk rekrutteringspartner til virksomhederne.

  Vi gør meget ud af at klæde virksomhederne godt på til at have en fleksjobansat med forskellige skånehensyn og udfordringer, der er aktuelle for den enkelte fleksjobvisiterede.

  Fleksjob

  Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

  Særlige virksomhedsindsatser

  I Aarhus Kommune har vi forskellige virksomhedsindsatser og beskæftigelsestilbud, som skal hjælpe dig i beskæftigelse eller uddannelse på ordinære vilkår.

  Jobmuligheder for førtidspensionister

  Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed.

  Sidst opdateret: 22. april 2024