Med den ny organisering ønsker vi at skabe en stærkere organisatorisk og faglig sammenhæng, der skal medvirke til at løfte indsatserne i de komplekse sager, hvor fx udsatte unge eller voksne med psykiske lidelser har et særligt behov for støtte.

Forslaget bærer overskriften Borgernes MSB – et samlet MSB, hvilket udtrykker essensen i det, som er målet med ændringerne.

Sociale Forhold og Beskæftigelse skal forbedre samarbejdet om og med borgerne med afsæt i borgernes individuelle ønsker og behov. Borgerne skal sikres enkle forløb, effektive indsatser og løsninger, der hænger sammen.

Forslaget lægger op til markante ændringer med etablering af enhedsforvaltning og seks driftsområder, der er organiseret efter målgrupper – børn, unge og voksne. Samtidig indeholder forslaget tiltag til styrket ledelse og styrket samarbejde på tværs.

Her kan du helt kort se hovedopgaverne for de seks driftsområder.

Derudover har vi fire stabe på tværs af hele magistratsafdelingen. De understøtter driften, rådmand og direktionen.

Du kan hente organisationsdiagram og se indstillingen til Byrådet m.m. under relateret indhold. 

Driftsområdet står for myndighedsindsats for 0-14 årige på tværs af udsatte- og handicapområdet. Samlet udførerindsats for 0-14 årige og familier samt specialiserede handicapindsatser op til det 18. år inklusive efterværn.

Hovedansvar for myndighed og indsatser for 15-29-årige på tværs af social- og beskæftigelsesområdet, fx ungehandleplaner, uddannelseskoordinering og specialiserede handicapindsatser for 15-29-årige.

Samlet myndighedsindsats for 30-66 årige på tværs af udsatte-, psykiatri- og handicapområdet. Bo- og dagtilbud til voksne med fysisk og psykisk handicap.

Sociale og beskæftigelsesrettede indsatser for voksne, hvis primære udfordring ikke er ledighed, men sindslidelse, socialt udsathed (hjemløshed, misbrug) eller integrationsbehov.

Indsatser for borgere, hvis primære udfordring er ledighed. Indsatser for borgere i fleksjob eller visiteret hertil.

Indsatser for sygemeldte borgere samt behandling af ydelsessager. Samler alle indsatser for borgere med (sen)-hjerneskade, rusmiddelbehandling samt indsatser i Sociallægeinstitutionen i et fælles, sundhedsfagligt miljø.