Gå til hovedindhold

Organisation

Få overblik over driftsområderne i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

 • Læs op

Indhold

  Vi er en enhedsforvaltning med seks driftsområder, der er organiseret efter målgrupper – børn, unge og voksne - men hvor vi samarbejder på tværs.

  Derudover har vi fire stabe på tværs af hele magistratsafdelingen. De understøtter driften, rådmand og direktionen.

  Driftsområderne

  Børn, Familier og Fællesskaber

  Børn, Familier og Fællesskaber står for myndighedsindsats for 0-14 årige på tværs af udsatte- og handicapområdet. Samlet udførerindsats for 0-14 årige og familier samt specialiserede handicapindsatser op til det 18. år inklusive efterværn.

  Unge, Job og Uddannelse

  Vi varetager den sociale, uddannelses- eller beskæftigelsesrettede indsats for unge, der er 15-29 år. Vi har både en myndighedsfunktion og indsatser for unge på tværs af social- og beskæftigelsesområdet.

  Voksne, Job og Handicap

  Vi tilbyder botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til voksne med handicap.

  Job, Udsatte og Socialpsykiatri

  Job, Udsatte og Socialpsykiatri har sociale og beskæftigelsesrettede indsatser for voksne, hvis primære udfordring ikke er ledighed, men sindslidelse, socialt udsathed (hjemløshed, misbrug) eller integrationsbehov.

  Job og Virksomhedsservice

  Vi har indsatser for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30. Vi har også indsatser for ledige, der får dagpenge. Virksomhedsservice og Rekruttering samt fleksjob finder du også her.

  Job, Sundhed og Ydelse

  Job, Sundhed og Ydelse har indsatser for sygemeldte borgere, indsatser for borgere med (sen)-hjerneskade, rusmiddelbehandling samt indsatser i Sociallægeinstitutionen i et fælles, sundhedsfagligt miljø.

  Sidst opdateret: 26. februar 2024