Open Data DK

Her kan du finde de 3 udstillede datasæt:

  • 3D bymodel Aarhus Kommune - Broer og træer
  • 3D bymodel Aarhus Kommune - Bygninger
  • 3D bymodel Aarhus Kommune - Terræn

Datasættene for broer og træer samt bygninger er udstillet i DWG format, mens datasættet for terræn er udstillet i GeoTIFF format.

Ved at vælge det enkelte datasæt, kan du læse en kort beskrivelse af datasættet, hvilket koordinatsystem datasættet ligger i, med mere. Vær meget opmærksom på licensbestemmelserne for de enkelte datasæt.

De udstillede datasæt er kopidata fra kommunens originale 3D bymodel, hvor de udstillede datasæt periodisk vil blive opdateret efterhånden som datasæt i den originale 3D bymodel vedligeholdes.

Vær opmærksom på at de udstillede datasæt på Open Data DK ligger under for bestemmelserne for brug og rettigheder til 3D bymodellen.

Hvis du har behov for udtræk af data der ikke kan dækkes af de udstillede datasæt, kan du kontakte IT og GIS. Vær opmærksom på at disse udtræk kan foretages mod et ekspeditionsgebyr.