Gå til hovedindhold

Kvaliteter og standarder

Du kan her finde en oversigt med oplysninger over kvaliteter og standarder for de enkelte datasæt i 3D bymodellen.

 • Læs op

Indhold

  3D bymodellen består af 6 datasæt med forskellige kvaliteter og standarder afhængig af den metode det enkelte datasæt er lavet efter.

  Bygninger og bygværker

  Bygninger og bygværker indenfor Ringgaden og udvalgte tilstødende områder:

  • Modelleret fotogrammetrisk ud fra GeoDanmark bygningsfodaftryk 2016 og skråfotos 2016
  • Usikkerhed på +/- 20 cm i x-, y- og z-aksen

  Bygninger og bygværker udenfor Ringgaden og udvalgte tilstødende områder:

  • Genereret automatisk ud fra GeoDanmark bygningsfodaftryk 2015 og højdemodellen fra 2015
  • Usikkerhed på +/- 20 cm i x-, y- og z-aksen

  Vegetation

  Enkeltstående træer indenfor Ringgaden og udvalgte tilstødende områder:

  • Registreret fotogrammetrisk med kronehøjde og kronediameter ud fra ortofoto 2016

  Områder med skov og beplantning:

  • Genereret automatisk ud fra GeoDanmark skovpolygoner 2015 og højdemodellen 2015

  Terræn og broer

  Terræn med efterfølgende planering af veje, pladser og kajanlæg:

  • Genereret automatisk ud fra overflademodellen 2015 som TIN model
  • Efterfølgende planering af kajkanter, vejforløb, pladser og vandflader

  Udvalgte broer indenfor Ringgaden:

  • Modelleret fotogrammetrisk ud fra data fra 2016
  • Usikkerhed på +/- 10 cm i x-, y- og z-aksen

  Du kan læse mere om GeoDanmark på nedenstående link. 

  GeoDanmark - Dataforsyningen
  Sidst opdateret: 27. oktober 2023