Gå til hovedindhold

Tilladelse til brug af foto

Aarhus Kommune, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig.
Du kan via den samtykkeerklæring, som du har fået udleveret se, hvilken afdeling du skal kontakte.

 • Læs op

Indhold

  1.    Dataansvarlig og kontaktoplysninger hertil (art. 13, stk. 1, litra a)


  Aarhus Kommune, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Du kan via den samtykkeerklæring, som du har fået udleveret se, hvilken afdeling du skal kontakte. Alternativt kan du her finde kontaktoplysninger på de enkelte magistratsafdelinger i Aarhus Kommune: 

  Borgmesterens Afdeling 
  Rådhuspladsen 2
  8000 Aarhus C
  Telefon: 8940 2000
  post@ba.aarhus.dk

  Kultur & Borgerservice 
  Dokk1 
  Hack Kampmanns Plads 2
  8000 Aarhus C
  Tlf. 89 40 22 22


  Børn og Unge
  Grøndalsvej 2
  8260 Viby J.
  89 40 20 00
  kommunikation@mbu.aarhus.dk

  Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Rådhuspladsen 2
  8000 Aarhus C
  89 40 20 00

  Skriv sikkert til os

  Teknik og Miljø
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand
  89 40 20 00
  ledelsessekretariatet@mtm.aarhus.dk 

  Sundhed og Omsorg
  Rådhuspladsen 2
  8000 Aarhus C
  89 40 65 01
  post@mso.aarhus.dk

  2.    Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (art. 13, stk. 1, litra b)

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk

  3.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger (art. 13, stk. 1, litra c)

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  •    Fotoet vil blive brugt på det eller de anførte steder, som du giver samtykke til via den udleverede erklæring. 

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  Databeskyttelsesloven (Lov 2018-05-23 nr. 502) §§ 5, stk. 1 og 6, stk. 1, og Databeskyttelsesforordningen (forordning af 2016-04-27 (2016/679) art. 5 og art. 6, stk. 1, litra a.

  4.    Modtagere eller kategorier af modtagere (art. 13, stk. 1, litra e)


  Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til tredjepart.


  5.    Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer (art. 13, stk. 1, litra f)


  Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

  6.    Tidsrummet for opbevaring af dine personoplysninger (art. 13, stk. 2, litra a)


  Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid formålet kræver.

  7.    Dine rettigheder (art. 13 stk. 2, litra b)


  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.


  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne påført din samtykkeerklæring eller ovenfor i pkt. 1


  Ret til indsigt sletning og begrænsning af behandling


  Du har ret til at anmode om at se de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).
  Ret til berigtigelse


  Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse).


  Ret til sletning


  Du har ret til at anmode om at få slettet de oplysninger, vi behandler om dig inden tidspunktet for vores automatiske sletning indtræffer, se evt. pkt. 6 ovenfor for det dette tidspunkt.
  Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.


  Ret til begrænsning af behandling 


  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


  Ret til indsigelse 


  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 


  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


  8.    Retten til at tilbagekalde samtykket (art. 13, stk. 2, litra c)


  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, som fremgår ovenfor i punkt 1.


  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagekaldelsen. 


  Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra tidspunktet for tilbagekaldelsen.

  9.    Klage til Datatilsynet (art. 13, stk. 2, litra d)


  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

  Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

  10.    Lovpligtig meddelelse eller meddelelse i henhold til kontrakt eller krav (art. 13, stk. 2, litra e)


  Din udlevering af personoplysninger er ikke lovpligtig eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav.


  Du har således ikke nogen pligt til at udlevere dine personoplysninger, og det har ingen konsekvenser for dig, såfremt du ikke ønsker at udlevere oplysningerne.

  11.    Automatiske afgørelser, herunder profilering (art. 13, stk. 2, litra f)


  Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

   

  Sidst opdateret: 15. december 2023