Gå til hovedindhold

Vision, mål og indsatsområder

Borgmesterens Afdeling arbejder for at gøre byrådets vision for Aarhus til virkelighed

 • Læs op

Indhold

  Byrådets vision er, at Aarhus skal være en god by for alle. Aarhus skal være en by, hvor der er plads til udfoldelse og mangfoldighed, og hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det.

  Borgmesterens Afdeling har sat det mål at skabe innovation og medborgerskab på tværs samt at styrke trygheden i byen. Helt konkret skal kommunen bl.a. lykkes med Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj.

  Byrådets vision er også, at Aarhus skal være en by i vækst og udvikling. Aarhus skal være en by med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv, hvor ny teknologi udvikles, og nye idéer dyrkes. Borgmesterens Afdeling skal understøtte, at der skabes vækst og arbejdspladser bl.a. igennem samarbejdet i Business Region Aarhus.

  Sidst, men ikke mindst, er byrådet vision, at Aarhus skal være en by, hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at udvikle byen i fællesskab for på den måde sammen at skabe rammerne for det gode liv.

  Borgmesterens Afdeling skal foruden at hjælpe byråd og magistrat med at udvikle Aarhus som by også arbejde for at udvikle kommunen som organisation. I den forbindelse er det internt i organisationen målsætningen at gøre Fælles Service til en succes med styr på IT og fokus på de decentrale enheders behov.

  Sidst opdateret: 23. august 2023