Gå til hovedindhold

Fælles Service

Fælles Service er Aarhus Kommunes fælles serviceorganisation. Vi har fokus på at levere stabil drift og god service til medarbejdere og ledere på tværs af kommunen. Vi udvikler nye løsninger i samarbejde med vores kunder og brugere, så de giver størst mulig værdi.

 • Læs op

Indhold

  Vision for Fælles Service

  ”Vi skaber fremtidens Aarhus sammen med kollegaer og omgivelser. Vi gør hinanden gode”

  Det betyder at:

  • Vi er visionære og modige i designet af fremtidens løsninger.
  • Vi tager ansvar for en moderne og stabil drift med fokus på effektivitet og fremragende serviceoplevelser.
  • Vi insisterer på at finde de bedste løsninger gennem samskabelse.

  Vi sætter retning med serviceløfter

  I Fælles Service har vi seks serviceløfter, som konkretiserer hvordan vi vil realisere vores vision og som er retningsgivende for, hvordan vi leverer god service:

  Oversigt over serviceløfter for Fælles Service

  Ansvarsområder

  • Koordineret udbudsplanlægning på tværs i kommunen og overfor indkøbsfællesskaber
   • Udbudsforretninger for magistratsafdelingerne
   • Rådgivning om decentrale udbudsforretninger
   • Høringer i forbindelse med udbudsforretninger
  • Drift af Aarhus Kommunes indkøbscenter
   • Contract Management (kontraktstyring af rammeaftaler)
   • Service og rådgivning af kommunens institutioner og afdelinger samt virksomheder
   • NemHotline
  • Systematisk opfølgning på indkøb og aftaleoverholdelse
   • Ledelsesinformation
   • Effektiv brug af data
  • Drift af serviceaftaler
   • Kørsel
   • Grønne Områder
   • Rengøring


  Kontakt

  Indkøb & Udbud
  Borgmesterens Afdeling
  Rådhuset
  8000 Aarhus C

  NemHotline:
  Telefon: 89 40 60 00
  E-mail: bedreindkoeb@ba.aarhus.dk

  Ansvarsområder

  • Økonomi- og ressourcestyring
  • Regnskaber, revision og moms
  • Finans- og likviditetsstyring
  • Økonomi og finansiering ved større projekter – fx de bynære havnearealer, Letbanen, Gellerup og Marselistunnelen
  • Ledelsesinformation
  • Dataudvikling og datakvalitet
  • Kontraktansvar og contract manager for den digitale understøttelse af Økonomi, Debitor, Rekruttering, HR og Personale
  • Økonomiske analyser
  • Forretningsgangsbeskrivelser indenfor økonomi og finans

   

  Kontakt

  Økonomistyring og Finans
  Borgmesterens Afdeling
  Rådhuset
  8000 Aarhus C

  Telefon: 89 40 20 00

  E-mail: finans@ba.aarhus.dk

  Ansvarsområder

  Personale og Organisation hjælper borgmesteren, Byrådet og Magistraten med at realisere den fælles vision om at udvikle Aarhus som by og Aarhus Kommune som organisation.

  Opgaverne løses i et tværgående samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger herunder de lokale HR- og personalefunktioner.

  Personale og organisation består af tre sektioner:

  • Drift
  • HR og Organisation
  • Udvikling og Intern HR

  Drift

  • Lønservice​
  • Forsikringsservice
  • Arbejdsskader
  • BA Intern Service​
  • Sekretariatsbetjening af Feriefonden

  HR og Organisation

  • Strategiske HR- og arbejdsmiljøindsatser​
  • Den klimavenlige arbejdsplads​
  • Fastholdelse og rekruttering​
  • Tryg i Aarhus​
  • Handicaprådet og Handicappolitikken​
  • Digital kultur og kompetence​
  • Administration og sekretariatsbetjening af udvalg, styregrupper, arbejdsgrupper, råd og nævn i Aarhus Kommune.

  Udvikling og intern HR

  • Implementeringsopgaver​
  • Systemejerskaber​
  • Leverandørstyring og kontrakter​
  • Sekretariat: styregrupper mv.​
  • Risikostyring​
  • Personaledata og ledelsesinformation​
  • HR-indsatser for Borgmesterens Afdeling
  Sidst opdateret: 30. august 2023