Gå til hovedindhold

Aarhus i Tal

Er du interesseret i Aarhus? Så er du det helt rigtige sted. Her finder du kort sagt alle aktuelle tal om Aarhus som by, som kommune, som arbejdsplads og meget mere.

Indhold

  Hvad er Aarhus i Tal?

  Se Aarhus i Tal

  Først og fremmest er Aarhus i Tal din direkte adgang til de tal, som Aarhus Byråd også bruger til at tage beslutninger på baggrund af.

  Hvorfor har vi gjort det muligt?

  Det har vi gjort, fordi Aarhus Byråd er enig om en åbenhed. Derfor inviteres borgere og journalister indenfor så vi sammen kan være med til at skabe bedre rammer for velfærd og demokrati.

  Men hvad kan jeg finde?

  I Aarhus i Tal kan du først og fremmest finde tallene om Fortællingen om Aarhus - Aarhus-målene, som Aarhus Byråd har sat sig for, hele kommunen skal arbejde hen imod.

  Se mere om Fortællingen om Aarhus

  Du kan også hente tal om befolkning, arbejdspladser og infrastruktur. Du kan finde tal om ledighed og flygtninge. Tal om BNP og CO2. Tal om kommunens administration, økonomi og personale. Kort sagt alle aktuelle tal om Aarhus.

  Løsningen udvides hele tiden med nye spændende tal og funktioner, så kom endelig forbi en gang imellem.

  Advisering ved dataopdatering

  Er du journalist, tilknyttet et journalistisk medie og interesseret i at få løbende opdateringer pr. mail om når data i Aarhus i Tal opdateres, så kan du kontakte os og blive tilmeldt en mailgruppe, der modtager sådanne adviseringer. Der udsendes en mail ved hver datakildeopdatering.

  Se på nyhedssiden i Aarhus i Tal for indhold og omfang.

  Her finder du tal om Aarhusmålene, der er vedtaget af Aarhus Byråd for perioden 2018-2021.

  Aarhusmålene

  Hvor mange i Aarhus er selvforsørgende? Hvordan er udviklingen af arbejdspladser i Aarhus? Hvilke veje er de mest trafikerede i Aarhus Kommune? Hvor mange føler sig trygge ved at bo i Aarhus sammenlignet med andre danske storbyer? Hvor gamle bliver folk, der bor i Aarhus?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om Aarhusmålene i Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Aarhusmålene

  Her finder du alle de tal, der er værd at vide om klimaet i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

  Klima i Aarhus

  Hvordan har udviklingen i CO2 udledning for bysamfundet Aarhus været? Hvor stor en andel af energiforbruget i bysamfundet Aarhus kommer fra vedvarende energi? Hvilke sektorer i bysamfundet Aarhus udleder mest CO2? 

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om klima for bysamfundet i Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Klima

  Hvor stor en del af bilparken i koncernen Aarhus Kommune er elbiler? Hvor mange kilometer i fly, tog eller taxa kører medarbejderne med om året?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om klima for koncernen i Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Klimakoncern

  Tal om smittetilfælde fordeling på alder og områder i byen m.m. opdateres dagligt.

  Hvordan går det med udviklingen i antal smittede borgere i Aarhus Kommune? Hvor mange unge i alderen 21-30 år i Aarhus Kommune er smittede med Covid-19? Hvilke postnumre i Aarhus Kommune har haft flest smittetilfælde de seneste 7 dage i forhold til antal indbyggere? Hvilke forskellige uddannelsesaldersgrupper, folkeskole 7-15 år, ungdomsuddannelser 16-19 år og videregående uddannelser 20-25 år, har haft flest smittetilfælde de seneste 30 dage? Hvilke sogne er nedlukkede? Hvad er den testkorrigerede PCR-incidens?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om Corona Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Corona

  Her finder du alle de tal, der er værd at vide om uddannelse i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

  Uddannelse i Aarhus

  Hvilken ungdomsuddannelse vælger flest unge i Aarhus? Hvor stor en andel af drenge og piger er i gang med en ungdomsuddannelse? Hvor mange af anden etnisk herkomst tager en ungdomsuddannelse i Aarhus? Hvor mange er forventet at have færdiggjort en ungdomsuddannelse indenfor 8 år efter en afsluttet 9. klasse? Hvor mange børn og unge, er der i Aarhus? Hvor mange skolebørn i bopælsskoledisktriktet går i distriktsskolen? Hvad er skoleprognosen?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om uddannelse i Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Uddannelse

  Her finder du alle de tal, der er værd at vide om befolkningen i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

  Befolkningen i Aarhus

  Hvor mange mennesker bor der i Lisbjerg? Hvor bor de unge henne? Hvordan har udviklingen været i Solbjerg? Hvor i Verden kommer aarhusianere oprindeligt fra? Hvor mange er blevet født på Aarhus Ø? Hvordan tror vi Aarhus Kommunes befolkning ser ud om 10 år? Hvor mange integrationslovspersoner er der i Aarhus?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om befolkningen i Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Befolkning

  Her finder du tal om hvordan befolkningen i Aarhus forsørger sig. Nogle modtager ydelser, pensioner og hjælp, mens andre er selvforsørgende.

  Beskæftigelse og ledighed

  Er ledigheden stigende eller faldende i Aarhus? Og er den egentligt meget anderledes end i København? Er det de unge, de gamle, kvinderne eller mændene som er hårdest ramt?

  Hvor mange offentligt forsørgede er der i Aarhus Kommune? Hvilken forsørgelse modtager flest personer i Aarhus Kommune? Hvor mange er selvforsøgende i Aarhus sammenlignet med andre storbyer i Danmark? Hvor mange integrationslovspersoner er i beskæftigelse?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om beskæftigelse og ledighed i Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Beskæftigelse

  Hvad er oplevelsen af tryghed i Aarhus? Hvad er trygheden i Aarhus sammenlignet med hele landet og 6-byerne?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om tryghed i Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Tryghed

  Her finder du nogle af de mest aktuelle tal om erhvervslivet i Aarhus Kommune. De kan næsten ikke blive mere nye.

  Erhvervslivet i Aarhus

  Hvor stor er den offentlige sektor i Aarhus Kommune, og er den større end i andre steder i landet? Findes den største koncentration af industriarbejdspladser i Gladsaxe eller i Aarhus? Hvor sker jobvæksten henne? Og hvor gør den ikke?

  Hvilke brancher har flest arbejdspladser? Hvor mange arbejder i Aarhus Kommune men bor et andet sted? Hvilke veje er de mest trafikerede i Aarhus? Hvordan har Business Region Aarhus’ udvikling i BNP været sammenlignet med hele landets?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om erhvervslivet i Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Erhverv

  Her finder du alle de tal, der er værd at vide om driftsøkonomien i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

  Hvad er Aarhus Kommune budget? Hvor stor en likviditet har Aarhus Kommune pr. indbygger? Hvordan har udviklingen i Aarhus Kommunes bruttoudgifter bevæget sig?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om økonomien i Aarhus i Tal

  Økonomi

  Her finder du alle de tal, der er værd at vide om personalet i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

  Personale i Aarhus Kommune

  Hvor mange fuldtidsstillinger er der i Aarhus Kommune? Hvilke faggrupper oplever det højeste sygefravær? Hvilke faggrupper oplever flest arbejdsulykker? Hvordan har lønudviklingen været blandt dem der arbejder i Aarhus Kommune? Hvordan er aldersfordelingen af dem der arbejder i Aarhus Kommune? 

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om personalet i Aarhus Kommune i Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Personale

  Hvor mange dokumentnavne er blevet offentliggjort på den åbne postliste? Hvordan er tilfredsheden med Brugerservice? Hvor mange teamsopkald foretager medarbejderne i Aarhus Kommune?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om driften i Aarhus i Tal.

  Åbn Aarhus i Tal - Drift

  Hvor mange selskaber ejer Aarhus Kommune? Hvordan klarer Aarhus letbane sig økonomisk? Hvad er kundetilfredsheden med Aarhus Vand? Hvordan er udviklingen i antal passagerer i Aarhus Lufthavn?

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om selskaber i Aarhus i Tal

  Åbn Aarhus i Tal - Selskaber

  Her finder du alle de tal, der er værd at vide om Business Region Aarhus i Aarhus Kommune. Eller i hvert fald ret mange.

  Business Region Aarhus

  Hvor mange tror vi der bor i Business Region Aarhus om 10 år? Hvilken kommune forventer vi, at der vil opleve den største procentvise stigning i indbyggertallet frem mod år 2045? Hvilken kommune i Business Region Aarhus har færrest ledige? Hvor stor en del af landets samlede BNP står Business Region Aarhus for? 

  Dette er blot nogle af spørgsmålene, du kan finde svar på om Business Region Aarhus i Aarhus i Tal.

  Åbn Nøgletal om Østjylland

  Følg udviklingen i antal ukrainske flygtninge, som er tildelt opholdstilladelse og boligplacering i Aarhus Kommune.

  Se, hvor mange ukrainske flygtninge der i alt er registreret i Aarhus Kommune – både de flygtninge som efter boligplacering er ankommet til Aarhus, og de ukrainske flygtninge som får udbetalt overlevelseshjælp af kommunen.

  Det er også muligt at følge udviklingen i antal boliger til ukrainske flygtninge, herunder fordelingen på forskellige boligtyper, og hvor mange jobs der er formidlet til ukrainske flygtninge.

  Åbn Aarhus i Tal - Aarhus og Ukraine i tal
  Sidst opdateret: 14. november 2023