Gå til hovedindhold
Nyheder fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Frivillige organisationer kan nu søge om tilskud til sommerferieaktiviteter for nyankomne flygtningefamilier

Sociale Forhold og Beskæftigelse har etableret en § 18-pulje på 50.000 kr. hertil. Formålet er, at børn og forældre kan få fælles ferieoplevelser i sommeren 2024. Kriterierne for at søge er, at aktiviteterne ligger udenfor normal arbejdstid, og de må ikke stå i vejen for forældrenes beskæftigelsesrettede indsats. Frist for ansøgning 27. maj 2024.

 • Læs op

Indhold

  Målgruppen er borgere med flygtningebaggrund, hvor mindst en af forældrene modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Tilbuddet skal være åbent for alle i målgruppen, uanset oprindelsesland. Tilbuddet skal annonceres på Socialkompas.dk

  Det skal angives, hvor mange deltagere, der forventes til aktiviteten. Ansøger er ansvarlig for at sikre, at kriterierne overholdes.

  Der er ikke noget loft for ansøgningsbeløbet. Ved tilskud på mere end 10.000 kr. skal der aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne. Tilskud på 10.000 kr. eller derunder er fritaget for regnskabsaflæggelse, men skal i stedet fremsende en kort skriftlig beskrivelse af de afholdte aktiviteter. Nedenstående ansøgningsskema skal anvendes og fremsendes til pekri@aarhus.dk.

  Der er frist for fremsendelse af ansøgninger den 27. maj 2024, og der kan forventes svar medio juni 2024. 

  Sociale Forhold og Beskæftigelse

  Peter Kristiansen

  Sidst opdateret: 24. juni 2024