Gå til hovedindhold
Reaktioner på budgetforlig 2021

Enhedslisten: Historisk og tiltrængt løft af velfærd og klima-indsats

18. sep. 2020
 • Læs op

Indhold

  Enhedslisten er med i budgetforliget, der betyder ansættelse af 1500 nye medarbejdere på områderne for børn og unge, ældre og på det sociale område. Vi er meget tilfredse med det store løft på de vigtige velfærdsområder.

  « Med så mange nye ansatte kommer vi til at styrke velfærden til gavn for både børnefamilier, ældre og nogle af de svage grupper, bl.a. i botilbud. Men vi har stadig en bekymring omkring socialområdet. Det vil vi holde skarpt øje med, » siger Lone Norlander Smith, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

  En del af pengene kommer fra en lille skattestigning, og at gældsafviklingen sættes i bero. Fint.

  Klimahandlingsplanen skal føres ud i livet! Det er afgørende vigtigt. Og over de næste fire år er der afsat et historisk højt beløb til klima-indsatser.

  « Der er aldrig før afsat så mange penge på én gang til klima- og grøn transport. Det er simpelthen en historisk aftale, » siger Peter Hegner Bonfils, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

  Der bliver sat fokus på Aarhus som grøn og ren by, mht. indsats for rent grundvand, biodiversitet, renere luft, skovrejsning, træer i byen, grønne lommeparker og naturvejledere. Og så bliver der sat 30 mio. kr. om året af til beskæftigelses-området, bl.a. unges erhvervsuddannelser.

  « I forhold til beskæftigelse er det historisk, fordi man reagerer på en krise med langt flere offentligt ansatte samt en offensiv beskæftigelsespakke, » Peter Hegner Bonfils.

  Enhedslisten har i flere år kæmpet for bedre for forbedringer i de aarhusianske daginstitutioner. Nu sker der endelig noget for mange, mange millioner.  Vores forslag om at udskyde start i børnehaven med en måned er med i forliget. Og de kommende minimums-normeringer er fremrykket med et år. Der kommer endvidere mere personale i folkeskolerne, hvilket er vigtigt. Udearealer, legepladser mv. ved daginstitutioner og skoler skal gentænkes og fornyes. Og der gøres meget ved indeklima.

  « Endelig er der lydhørhed for at børnene skal have bedre vilkår i deres dagligdag, og at der skal være flere voksne omkring dem. Sådan! » siger Lone Norlander Smith,

  Hun peger på, at også ældreområdet får et løft med flere medarbejdere på plejehjemmene, bl.a. om natten, som Enhedslisten har efterspurgt i flere år, samt mere omsorgstid i hjemmeplejen. Løftet er i høj grad tiltrængt, efter skandalesager som den på Kongsgården, hvor Lone Norlander Smith har været en meget aktiv kritiker af forholdene.

  Udover de store løft har Enhedslisten fået nogle mindre men nok så vigtige ting igennem, bl.a: Renovering af Kvindekrisecentret, Familieiværksætterne gøres permanent, og så har vi fået flere gadesygeplejersker og penge til Værestedet, hvilket er rigtigt godt.

  « Vi ville afskaffe busning af tosprogede skolebørn. Nu laves der en undersøgelse af det, og vi ser frem til at finde bedre løsninger, » siger Lone Norlander Smith.

  Forliget afsætter rigtigt mange mio. kr. til anlæg de næste 10 år, det er bl.a. på skoler, daginstitutioner, letbanen, anden kollektiv trafik og forbedret cyklisme samt indenfor socialområdet. Desuden sikring af blandet by med almene boliger og ‘skæve’ boliger.

  « Også i anlægsplanen er der rigtigt mange gode ting, der gør Aarhus bedre, » siger Lone Norlander Smith og Peter Hegner Bonfils.

  Sidst opdateret: 4. september 2023