Gå til hovedindhold
Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Aarhus Kommune får stort millionbeløb i selskabsskat

Byrådet i Aarhus Kommune får mulighed for at prioritere investeringer i velfærd, grøn omstilling og tryghed. Den årlige beregning af selskabsskat fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet viser, at Aarhus Kommune helt ekstraordinært i 2025 får ca. 579 millioner kroner mere i selskabsskat end forudsat i budgetterne.

 • Læs op

Indhold

  Stigningen i Aarhus kommer på trods af, at de samlede selskabsskatteindtægter på landsplan falder med ca. 1,6 mia. kr. fra 2024 til 2025. Hovedårsagen til det store spring i Aarhus er ekstraordinært høje skattebetalinger fra energihandelsselskaber efter uro på energimarkederne i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. På trods af den store stigning i selskabsskatteindtægten i Aarhus er det dog fortsat kommuner som Gladsaxe, Billund og Ballerup, som har de største indtægter fra selskabsskat.  
   
  Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Pengene falder på et tørt sted, for vi står med pres på flere områder, som mange ønsker at investere endnu mere i. For mig står den borgernære velfærd på børne- og ældreområdet, klima og fortsat positiv erhvervsudvikling i Aarhus først, ligesom vi skal have hånd om den it-sikkerhedstrussel, der konstant banker på. Hvordan pengene skal prioriteres, vil jeg drøfte med byrådets partier i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for næste år.”
   
  Kommunerne får udbetalt provenuet af selskabsskatten tre år efter indkomståret. I 2025 vedrører selskabsskatteindtægterne derfor 2022. Selskabsskatten er en del af den samlede finansiering i kommunerne og er genstand for udligning mellem landets kommuner. Det er derfor kun selskabsskatteindtægten efter udligning og regulering af bloktilskud, som bidrager til mere finansiering. Der er tale om et ekstraordinært godt år i 2022, og selskabsskatteindtægterne i de kommende år forventes ikke at være lige så høje i Aarhus Kommune.  

  Kommunernes Landsforening og regeringen har for nylig indgået økonomiaftale for 2025. Her blev den kommunale serviceramme forhøjet med 3,4 milliarder kroner med henblik på at løfte velfærden i landets kommuner, hvilket giver et løft på ca. 100 mio. kr. i Aarhus. Her står folkeskoler, ældrepleje og dagtilbud til et løft. Derfor glæder Jacob Bundsgaard sig over, at det nu er muligt at understøtte velfærden med det nye engangsbeløb, mens også den grønne omstilling skal accelereres.

  ”Vi kan bare kigge ud ad vinduet og se, at klimaet forandres, samt at vores natur og biodiversitet er udfordret . Aarhus Kommune har et meget ambitiøst mål om at være et CO2-neutralt bysamfund i 2030. Det kræver, at vi investerer i bl.a. skov, udtagning af lavbundsjorde, og samtidigt skal vi gøre mere for vores natur gennem bl.a. blågrønne grundvandsparker. Udover kernevelfærden vil klima og natur være mine prioriteter forud for dette års budgetforhandlinger,” siger Jacob Bundsgaard.

  Sidst opdateret: 8. juni 2024