Gå til hovedindhold
Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Nina Smith i spidsen for aarhusiansk HPX-initiativ

Et nyt advisory board med Nina Smith i spidsen skal sætte skub i Aarhus Kommunes og Regeringens ambitioner om mere attraktive erhvervsuddannelser. Omdrejningspunktet for advisory boardets arbejde bliver den nye ungdomsuddannelsesretning HPX.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Byråd har et erklæret mål om at fremme HPX, en ny praksisfaglig ungdomsuddannelse – Højere Praktisk Eksamen. Det skal ske ved at nedsætte et advisory board, og her er professor Nina Smith netop udpeget som forperson.

  ”Jeg er glad for at kunne løfte sløret for vores planer om et advisory board med Nina Smith som forperson. Forligspartierne har med al tydelighed vist, at de bakker HPX-forslaget op, og Nina Smith er velsagtens den største kapacitet, man kan forestille sig til at hjælpe med at løfte de ambitioner,” siger Aarhus- borgmester Jacob Bundsgaard.

  I maj 2023 konkluderede Reformkommissionen med Nina Smith i spidsen, at der er behov for en ny ungdomsuddannelse til unge med praktiske interesser. I dag vælger disse unge ofte gymnasiet, fordi erhvervsuddannelserne ikke tilbyder de ungemiljøer, som de unge efterspørger efter grundskolen. Det har også den konsekvens, at der mangler faglærte til den grønne omstilling og velfærdsydelser. Derfor foreslog Reformkommissionen at oprette HPX.

  ”HPX vil skabe den hovedvej til en faglært karriere, som mangler i dag. Vi ved, at de unge søger hen imod de attraktive ungemiljøer, og flere vælger derfor en gymnasial uddannelse. Men mange kunne have gavn af, at der fandtes et reelt alternativ med fokus på andre fag og kompetencer,” fortæller Nina Smith om tankerne bag HPX, der skal bygge bro mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne.

  Udfordringen med søgningen til erhvervsuddannelserne og erhvervsuddannelsernes høje frafald har stor bevågenhed hos Aarhus Byråd. Derfor besluttede forligspartierne bag Budget 2024, at Aarhus Kommune skulle afprøve HPX, så unge med praktiske interesser får en lige så attraktiv uddannelsesvej som unge med mere teoretiske interesser. Borgmester Jacob Bundsgaard er derfor tilfreds med, at han snart kan indkalde til det første møde i et advisory board, der skal sikre, at Aarhus’ ønsker bliver tilgodeset, når Regeringen efter alt at dømme arbejder videre med etablering af HPX.

  Den nyudnævnte forperson glæder sig også til arbejdet og udtrykker begejstring for Aarhus Kommunes initiativ:

  ”Jeg er først og fremmest glad for, at Regeringen tilsyneladende er begyndt at arbejde seriøst med, hvordan HPX kan være med til at løse nogle af de negative sideeffekter, der er i vores nuværende uddannelsessystem. Aarhus Kommune har været proaktiv i at bidrage til denne debat, og jeg tror, at Aarhus kan bidrage til, der kommer handlinger bag de mange gode intentioner,” fortæller Nina Smith.

  Senere i denne måned udsender borgmesteren invitationer til en række repræsentanter fra byens erhvervsskoler, gymnasiale uddannelser samt lokale og nationale erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer om at indgå i advisory boardet. Det første møde i advisory boardet afholdes i første kvartal 2024 på Rådhuset. I den forbindelse vil Aarhus Kommune løfte sløret for, hvilke organisationer der kommer til at indgå i advisory boardet.

  Sidst opdateret: 19. december 2023